Wednesday, March 7, 2007

Folkomrostning Nu!

Behovs det? I Sverige har vi haft ett litet fatal radgivande folkomrostningar. Valjare har aldrig fatt intrycket av att ha en reell makt. Med spridning av internet sa kan man ju i princip ha en folkomrostning varje dag om vilka fragor som helst. Det asikts fortryck som rader i Sverige forhindrar en fri debatt, det kvaver folkviljan. Media fortrycket tillater enbart en politisk elit att uttala sej, att utrycka sina asikter och framfora sin propaganda. Den politiska eliten bestar av redaktorerna och journalisterna pa de ledande tidningarna och TV, Radio sagottsom samtliga tillhor extrem vanstern. De styr opinionen och den politiska debatten, de kan fora fram anklagelser som ar helt osanna och tvinga en politiker eller privatperson de ogillar att inta en defensiv position eller i extrema fall kan de bedriva en haxjakt och forsoka fa politiker att avga eller foretag i bakrutt, den makten har media. Svenska media och de som kontrollerar media saknar helt etik. Mer om det senare. Nu over till den forsta "folkomrostningen";

Det vore kul att testa och se vad folk, allmanheten tycker i olika fragor. Darfor kommer det finnas en mangd olika amnen, politiska fragor och andra att rosta om i denna spalt.

Ga till denna lank for att rosta om Invandrings politiken, hur vill ni att den ska se ut?

http://snappoll.com/poll/176359.php