Sunday, September 30, 2007

Regeringen vill forbjuda bloggar, men inte hatkampanjer i pressen

Pressombudsmannen (PO) Yrsa Stenius tycker att bloggare missbrukar yttrandefriheten. Hon ser pa sikt lagstiftning enlig SvD. Hon ar uppenbarligen tidningarnas och journalisternas beskyddare. Hon ser ut att ha fatt direktiv ifran tidningarna att forsoka stoppa bloggare som nu konkurrerar med tidningarna. Bloggarna tar over en hel del tidninganas lasare, bloggare skriver mer intressanta artiklar och fler sanningar kanske. Svepskal som att bloggar anvander fula ord och person anklagelser ar absurd. Tidningarna sysslar med ren personforfoljelse, de bedriver hatkampanjer emot vissa personer, se PM Nilssons osakliga hatkampanj mot Carl Bildt. De skriver logner om personer, foretag och nationer. De ljuger utan ha daligt samvete, nar logner patalas sa struntar dom i att ratta sej eller be om ursakt. Media har makt att i en valkampanj sabotera en regering och att installera en annan regering. De kan forstora karriar for manniskor, de kan fa en oskyldig att se skyldig ut, allt som kravs ar en systematisk kampanj som styr opinionen. Bloggare ar i Sverige ett gott tecken i en annars styrd media varld dar bara de stora etablerade media forr kunde rapportera nyheter och opinions styrande asikter. Nu kan vem som helst skriva om vad man vill. Allmanheten kan nu ta del av obekvama sanningar som de stora politiskt styrda vanster media inte vill rapportera. Folk vill se alla sanningar rapporterade darfor forlorar de stora media lasare medan bloggare far en okande trafik. Det ar sanningarna och obekvama nyheter som hemlighalls i de stora media som lockar, om man lagstiftar emot bloggarna sa vill man forbjuda sanningarna, det har man gjort pa Kuba och i Burma. Om bloggarna forbjuds sa maste man ju reglera alla pa netet, da kanske informations sajter och foretag blir forbjudna. Ar den en ny skatt dom vill infora eller varfor ens diskutera lagstiftning? Att man ens yttrar sej som Yrsa Stenius visar hur ovana vi i Sverige ar med fri media. Aftonbladet nya utspel tyder pa att dom vill ha mer uppmarksamhet pa AB. Dom pastar att Shulman ar den mest besokte bloggaren trots att nastan ingen vet vem han ar!!?? AB kanner sej kanske lite utanfor blogg varlden da SvD och DN har lankar till bloggkommentarer och darfor far fler net besokare. SvD SvD2 DN2 DN3

Saturday, September 29, 2007

Kraftig okning av alla kategorier invandrare.

DN skriver att en Sverige upplever en massiv okning av anhorighets invandrare mest fran muslimska Irak, Afghanistan och Somalia. Vid vilken tidpunkt kan man kalla mass invandring for mass invasion? Det ar nog nar mangden som ankommer ar helt utom kontroll och det stora antalet ankommande inte kan tas in, da det inte finns bostader, eller ens forvaringsplats i form av talt anlaggningar, eller handlaggare att ta hand om massorna. Som det fortsatter nu skulle alla sport anlaggningar bli fulla med stora talt anlaggningar snart. Regeringen spekulerade tidigare i ar att kanske 200.000 Irakier kommer till sverige varje ar. Bara det skulle innebara atskilliga hundra tusen anknytningsfall varje ar till den arliga gruppen. Nu har tydligen dammarna brustit, alla som soker sej till sverige far komma utan att man har nagon kontroll, ingen politik i fragan, ingen begransnng, inte ens en asikt i fragan. Den politik som andra lander har ar i sverge en fullstandig apati och handlingsforlamning ibland de beslutande politikerna. Deras mentala tillstand maste tyvarr klassas som franvarande. Forra regeringen hade massinvandring pa sitt agenda men inforde VISUM krav pa Irakier i ett forsok att stoppa den Irakiska invasionen, sen struntade man i VISUM kravet da Irakierna kastade sina pass, det var mer effektivt an att ha VISUM!!?? Den nuvarande regeringen har okat massinvandringen massivt, det ar dags att kalla fenomenet vid sin ratta betckning, massinvasion. Vi star inte langre infor ett val om vilken vag som ska tas, vi har redan donerat vart land till nu hundratusentals asylsokande och till snart miljontals invandrade anknytningsfall. Hur ser sma protester ut i en snar framtid, en konstnar, Vilk tex, som vill rita teckningar har snart inte mycket stod i sina forsok att fritt utrycka sej. Han har dessutom militanta aggresiva hatiska svenskar som extremisten Pierre Schori emot sej i sina forsok att skapa och att yttra sej. SvD

Friday, September 28, 2007

Media i Sverige har annorlunda rubriker.

Jamfor nyhetsrapporteringen. I sverige skriver DN om en nyhet som kom ifran TT-AFP.Artikel i dagens DN.se hade rubriken:
"USA dödade tio civila"

Samma nyhet ser ut att dessutom rapporterats av Associated Press. I dagens CNN.com och Foxnews.com lyder dagens rubrik annorlunda;

"Senior Al Qaeda in Iraq Leader Killed by U.S. Forces"

TT nyhetens kalla sajs vara; "berättade överlevande"
och "sade en person inom Iraks inrikesdepartement." Hur kan nyheter rapporteras sa olika?

Libanesiskt flyktinglager raserat. Usa beskylls inte!

En artiklel i SvD forklara bakgrunden till handelserna i Libanon da det Palestinska flytinglagret Nahr al-Barid forstordes. Underlig nog sa ser jag ingen kritik emot Usa eller Israel som ar brukligt i svenska artiklar som talar om kris i mellanostern. Det var markligt att lasa en artikel som ar saklig for en gangs skull. Sa gott som hela flyktinglagret som var hem till 30.000 palestinier raserades i samband med stider mellan den Libanesiska armen och Fathah al-Islam. De Islamistiska extrmisterna ar en stod grupp till Al Queda. De infiltrerade flyktinglagret och fyllde upp sina forrad med stora mangder vapen, minor och raketer. Inledningen till all forstorelse var da extremisterna angrep den Libanesiska armen. Motattacker gav resultatet att de flesta extremister dodades och att 30.000 palestinier blev hemlosa. Vafor man angrep den Libanesika armen ar oklart. Det dessutom oklart vilka som bidragit med stora mangder vapen. En liten grupp pa runt 200 terrorister kan forstora valdigt mycket. Syrien, Iran och Hezbollah ar suspekta. De har skapat sma krig forut nar dom tycker det passar. Kriget mellan Hezbollah och Israel inleddes dagen fore en viktig omrostning om sanktioner emot Iran i FN. Hezbollah inledde sitt krig emot Israel som ledde till stor forstorelse i Libanon. Det var en avledningsmanover ifran Iran's sida via sin proxy arme Hezbollah. Da blev propagandan att allt var indirekt Usa's och Israels fel nar faktum ar att Hezbollah startade kriget (pa order av Iran) och var darfor ansvarig for alla konsekvenser. Hoppas SvD kan gor fler saklig artiklar, det ar olikt de stora tidningarna.

Wednesday, September 26, 2007

I Malmo brakar man om allt!


Hyresgaster i Malmo har hittat sina parabol antenner i en hog pa garden. Fastighets agaren har forbjudit parabol antenner sa dom monterades ner och togs bort. Enligt DN har hyresvarden haft flera tvister med sina hyresgaster. Han stamdes av "ombudsmannen mot etnisk diskriminering" (las regeringen)och tvingades betala skadestand till en familj. Betyder det att han inte hyr ut till invandrare, att han diskriminerar dom? Nej, husen ar fulla av muslimer som tittar valdigt mycket pa TV star det i DN artikeln. Vad bestod diskrimineringen isafall? Det hela ar en mycket underlig historia. Kanske finns det nagon som vet ute i etern.

Nyhets artiklar och TV ar vanster extrema.

Det ar inte konstigt att forsknings rapporterna visar att journaliser ar mycket politisk intresserade och att deras sympatier ar langt till vanster om socialdemokraterna. De fa som sajs vara folkpartister ar formodligen de som inte skriver politiska artiklar, de ar formodligen tvungna att skriva om mat, sport och nojen. Det vore inget fel att ha olika politiska asikter, men extrem vanstern, alla utan undantag (?) later sina sympatier farga alla reportage de gor. Journalister har fortroende for politiker, det beror ju pa att de stoder den vansinniga politik som vi har. 89% av journalisterna inte vill minska flyktingmotagandet, politikerna vill inte det heller, sa journaliser och politiker gar hand i hand. Men folket, den stora allmanheten tycker tvartom. De far aldrig fram sina asikter eftersom dom tystas av media. Det visar pa medias brist pa verklighetsforankring och brist pa representativ yttrandefrihet. Darfor har folk inte nagot fortroende for tidningar eller TV. Bloggar, ibland tom en del knas bloggare ar mer arliga i sina skriverier. Darfor kommer lasare och net surfare flytta till bloggarna ifran de stora vanster extrema media. SvD

Syrisk karnvapen anlaggning bombad.


Enligt nyheter som borjat spridas i natt sa har Syrien arbetat i flera ar med att satta ihop karnvapen stridsspets som skulle levereras med Skud missiler. Israels valplanerade attack pa en Syrisk bas tidigare denna manad sajs nu ha varit en attack pa en karnvapenbas. Enligt den forra Bush administrationens FN ambassador John Bolton sa kommer informationen ifran Israeliska och Amerikanska kallor. Han tillagger att "informationen ar hemlighallen i en mycket liten krets". Vidare spekulerar han att basen kan ha varit en Nord Koreansk bas i Syrien eller ett Joint Venture mellan Syrien och Nord Korea. Att Iran nyligen ett flertal ganger utlovat Israels forstorelse kanske kan ha en koppling till det Syrien forsoker gora tillsammans med Nord Korea. Vi minns de hemliga karvapen baserna som Lybiens ledare Khadaffi gav upp till USA dagen efter Saddam Hussin greps i Irak. Dom baserna verkar ingen ha vetat om. Dom baserna var bemannade med Irakier. Khadaffi insag antagligen att det var hans tur snart och hans enda utvag var att ge upp karnavapen baserna som formodligen tillhorde Irak. Det visar hur farliga Nord Korea, Syrien och Iran ar, och hur farliga Irak och Lybien var innan dom desarmerades.

Tuesday, September 25, 2007

Har vi tillatelse att analysera mangfald och dess konsekvenser?

Uppsala Universitet har nagot som kallas mangfaldsbarometern. Det ar fullt allvar (tror jag). Deras undersokning staller fragor till 1065 personer. De svar som dom redovisar verkar inte stamma overens med verkligheten. Bara halften av de tillfragade vill forbjuda den muslimska slojan. Drygt var tredje tycker att utlanningar kommer till sverige bara for att utnyttja vara sociala formaner. Den siffran borde var mycket hogre, min gissning ar att minst 80% av folk tror det. Vi har under manga ar lart oss att sa ar fallet, samtliga personligt kanda fall visar pa att det ar sant. Vi utnyttjas av glada lyckosokare och over 90% inte har nagot flyktingbehov alls, vi vet det, politikerna vet det men dom vet inte hur dom ska hantera sin kunskap, snallt sagt. Det borde stallas fler fragor, tex, kommer kriminella fran hela varlden till sverige pga av laga straff? Ja det gor dom, las om det senaste vansinniga exemplet pa hur vara domstolar fungerar. Fragan ar hur lang tid det tar innan alla vet det, det ar en fraga om information. Tidningar, TV, och radio formedlar inte den typen av upplysning darfor att dom tycker, felaktigt, att det bidrar till "framlingsfientlighet". Det skulle nog snarare bidra till politiker forakt, men det finns det gatt om redan nu och varre blir det for varje vecka. Man borde gora en gallup i tidningen, det ar bara att stalla upp fragorna och lata lasarna svara. Enkelt, det blir saker flera tusen svar, det blir mao en mycket mer tillforlitlig gallup. Om inte tidningarna gor det sa far bloggarna ta det ansvaret. SvD SvD2 Sydsvenskan

En terrorist hade fristad i Sverige!

Libanesen har kunnat resa runt i europa mellan sitt gamla hemland och sverige helt fritt tills han nyligen greps i ett land med mer avancerad sakerhets politik an sverige. Han greps i Prag och ska nu lamnas ut for brott emot usa. DN skriver;
"" Han var själv säker på att han skulle gripas. Det har han sagt i en intervju med DN hösten 2004.
"Jag kan inte lämna Sverige. Jag kommer att bli gripen", sa han.
Oussama Kassir har dömts för flera andra brott, bland annat vapenbrott, narkotikabrott, skadegörelse och försök till bedrägeri."

En fraga som maste stallas ar hur en multi kriminell allvarlig brottsling som dessutom ar terrorist har kunnat bo i sverige och hur har han forsorjt sej. Ar det forsakringskassan som bidragit med svenska skatte medel? Hur har han kunna vilseleda immigrations myndigheterna? Myndigheterna maste stallas till svars varje gang dom misslyckas sa katastofalt. En utvisning till en annan planet ar battre, apornas planet kanske. SvD


Allt fler Mord i Sverige borde rubriken lyda!

DN rapporterar att i USA begas allt fler mord. SvD skriver om nyheten pa samma ytliga satt. Sedan 2004 har antalet mord okat. Sedan 1991 har daremot antalet mord minskat fram till 2004. Hur ser statistiken ut, den finns inte med i artikeln.
Man kan fa intrycket att det ar hog brottslighet i usa och att antalet mord ar hogt. Hur ligger det till om man skulle jamfora med sverige. Ett antal ar sedan sa hade usa 11 mord och sjalvmord per 100.000 invanare/ar. I sverige hade vi samtidigt nasta dubbelt sa hoga siffror, 19 per 100.000 invanare varje ar. I debatter sa har svensken ingen aning om den verkliga statistiken, man tror sej veta utan att veta. Bara i svenska tidningarna skrivs om runt 3-4 mord om dagen, dom skriver givetvis inte om alla mord bara en del. I usa kan en medborgare utan kriminell bakgrund kopa vapen fritt, torts att vapen ar mycket mer tillgangliga i usa sa ar statistiken varre i sverige. Sedan dess har siffrorna gatt ner i usa och samtidigt har siffrorna gatt upp i sverige. Om man laser artikel sa ar den lik tusentals andra artiklar som utan kontext skriver om negativa nyheter i andra lander. Man ges ett intryck av att i andra lander ar det samre pa manga plan, och det ar tur man bor i sverige for vi har det battre. Men det ar en falsk bild man far. Motsatsen ar sannare. Siffrorna blev sa hoga i sverige att den davarande regering slutade ge ut den typen av statstik, dom friserade siffrorna for att se battre ut an omvarlden. "Vi ar ju bast i valden pa allt utan undantag, och Goran Persson styrde den viktigaste stormaken i varlden," ar det vissa som tror. Om ett mord intraffade sa kunde forovaren bli domd for misshandel, inte mord. Statisitken gjordes om sa att domar raknades i statistiken men om ingen skyldig akt fast eller blivit domd sa raknades inte de morden med. Statistiken har i sverige friserats for att se "battre ut". Alliansen maste komma tilratta med den forfalskning av verkligheten som socialdemokraterna satte i system. Vi vet ingenting om de verkliga arbetsloshets siffrorna, brottsligheten, invandringens kostnader, utvandring, foretags utflyttning, mm.

Monday, September 24, 2007

Regeringen hotar chefredaktorer. Vad vill dom?

S +V hade nytta av propaganda TV, regeringen vill ha kvar elandet.

Under en kort overgangs period kan man diskutera hur skiftet mellan analog och digital signal ska ga till, det ar en teknisk fraga inte en politisk. Mycket viktigare och mycket mer intressant ar hur statlig TV anvands. Eva Hamilton vet inte mycket om STV. Det statliga TV och radio foretaget som sedan Olof Palmes tid anvants som propaganda organ for S, V regeringarna har nu en chef utsedd av Aliians regringen. Betyder det att vanster extrem propaganda nu forsvinner? Blev STV fri och obunden nu? Blir nyhet rapportering objektiv och ovinklad? Far fri debatt forekomma i STV? Sparkas de vanster extrema producenterna och journalisterna som har den verkliga makten? Svaret ar nej pa alla fragor. Allt som hant ar att man vill forvirra folk och kallar nu Statlig TV for "Public Service", mycket vilseledande. Man vill varna om "mangfalden", i klartext betyder det att dom vill visa film om alla slags insekter. Politiskt sa har ingenting forandrats, Eva Hamilton ar nu chef for samma vanster propaganda organ som alltid varit detsamma. Ett hyllningsprogram till kommunist diktatorn Fidel Castro gjordes utan debatt, innan Eva Hamilton hade fatttat vad som holl pa att handa har programmet redan sants. Ett besok pa Kuba och en titt pa deras TV paminde om Svensk TV. Debatt teknikniken gick ut pa att man hade en panel med folk som hade olika asikter, alla var givetvis kommunister och stodde Casto politiken till 100% men en debatt fick man se. Det sorgliga var att det paminde om en svensk TV debatt, inget mangfald, tvartom, alla tycker ungefar samma sak, eller hur EH? Exemplen kan fortsatta i all evighet. EH ar en svag ledare och regeringen har ingen aning om vad de ska gora med TV. STV borde rivas sa att ett minnes marke kan byggas till minne av offren for de kommunist diktaturer som Sverige har stott med ekonomiskt och moraliskt hjalp. De som dodats och de miljontals som tvingats pa flykt, indiekt med svenska bidrag, borde fa ett minnesmarke. De statligt anstallda journalisterna i Sverige eller pa Kuba kan inte forvantas kritisera den politik de stoder eller kritisera de som betalar deras lon. Forbjud statliga journalister, det ar ett grundkrav i en demokrati. DN: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=696566

Smuggla flyktingar, nu mer lonsamt an tidigare.


Migrationsminister Tobias Billstrom vill nu betala alla som fatt avslag pa asyl ansokan. Asylsokande kan fa en stor sedelbunt, runt 20.000 kr for att resa till ett annat land. Alla asylsokanden far nu betalt av de glada svenska skattebetalarna, de som far stanna och de som inte far stanna far nu betalt. Enbart sverige har detta tvartom "lotteri" dar bade vinnare och forlorare vinner, sverige ar ett konstigt land. Smugglingen ar nu en miljard industri i sverige, kan den blir storre an Volvo? Det finns stora mojligheter nu. Vi kan smuggla in flyktingar, sen fylla pa lastbilen som annars vore tom och kora hem dom, och sen kora tillbaks dom till sverige igen, man far betalt tre ganger. Jag vet, jag ar inte den forsta som kom pa den iden. Men det ror sej om stora pengar, allt kommer ifran skattebetalarna, kan det blir 10 miljarder, eller 100 miljarder, en liten bit av den smugglings verksamheten skulle inte vara dumt att ha. Kommunist ledaren, Ohly klagar pa att flyktingana tvingas bo i misar. Varfor skaffar han dom inte en lyxigare bostad? Gnalla kan ju vilken idiot som helst, Lars O, vad har du gjort utom att gnalla? SvD Den har metoden fungerar ibland;

Nyheter om icke-nyheter!

DN skriver att det finns inga nyheter om brittiskt nyval!??? Vad ar det for nyhet? Eftersom det inte finns planer pa brittiskt nyval sa finns det ju inga nyheter om det. Flera spalt centimeter blev bortslosade i DN.

SvD citerar Newsweek som citerar en kalla som pastatt sej hora om en pastadd historia om att han "hort" att vice president Cheney ville angripa Iran. Kallan sajer vid forfragan att "historian ar falsk". Det ar langsokt ingen bra journalistik att citera vad som kan ha sags i femte hand. Dessutom efter att sjalva kallan sajer att det ar en falsk story.

SvD undrar varfor kvinnor inte far lika manga kungliga medaljer som man. Kvoteringshysterin syns overallt, det ar trottsamt. Vem behover jamnlikhet kvoterad? De som inte kvalificerat sej, kanske. Det leder givetvis inte till framgang. Inom politiken behovs inte det, dar mater man inte framgang, inom foretagsvarlden ar det tvartom, de mest kvalificerade far jobbet. Nasta steg ar att de som kvoterats in vill ha mer kvotering eftersom de inkompetenta trivs bast med likasinnade. De som har kvoterats ut och ar mer kvalificerade har ingen talan i sverige. De har inga tidningar eller journalister som for deras talan. Ar det darfor rekordstort antal svenskar emigrerade fran sverige forra aret? Migrationen ar jamnlik, 100.000 man, kvinnor och barn lamnar sverige, och samma antal man kvinnor och barn soker asyl i sverige.

Varfor dessa beundrande gulligull artiklar?Jan Guillou ar tidningarnas kelgris. Han blir inbjuden att skriva artiklar. Man skriver charmiga sma gull artiklar om honom. Varfor ar han en av medias favorit? Kan det vara darfor han etablerat sej som kand kommunist sedan unga ar, eller ar det pga av hans aktiva kamp med palestinska terrorister i ett forsok att utrota judarna? Journalisternas sympaier ar kanda. Hur kan Hitler som forsokte utrota judarna i stor skala vara sa impopular i svensk media om man blir jatte poppis om man gor samma sak i pytteliten skala som Jan G? De som som vill gora samma sak i gigantisk skala far inte mycket kritik. Iran vill med karnvapen utplana Israel men det finns inte mycket kritiska artiklar om Iran. Varje fredag predikas det i Iran dod och forintelse at alla mojliga lander, folkgrupper och manniskor. Den flinande lilla rondell grisen President Mahmoud Ahmadinejad ar nu i New York pa besok. Hans regim utgor det storsta hotet mot fred i mellanostern idag, nyligen var det Saddam Hussein. Av de 3 lander som av President Bush deklarerade vara 'axis of evil" ondskans axelmakter, har nu 2 tagis bort fran den listan. Irak har nu en vald regering, Nord Korea har till slut gatt med pa att aveckla alla karnvapen och medel att framstalla karnvapen. Risken for kris i varlden minskar tack vare de atgarder usa vidtagit. Risken for kris finns kvar eftersom alla de som hatar (Iran) och deras supporters (Jan G) inte annu i media konfronterats med vad de star for. Om man skulle gora det sa inser folk snabbt att dessa manniskor inte ens ar varda titeln som dom borde ha; Rondellgrisar.

Sunday, September 23, 2007

Las forfattaren Oriana Fallaci.

Oriana Fallaci

Hennes insikt om vilken kamp vi i Europa ser borjan av ar mycket traffande. Har foljer ett utdrag fran boken "Rage and pride"--
"In this world there is room for everybody, I say. In one’s own home, everyone is free to do what they please. If in some countries the women are so stupid to accept the chador, or the veil where they have to look through a thick net at eye level, worse for them. If they are so idiotic to accept not going to school, not going to the doctor, not letting themselves be photographed etcetera, well worse for them. If they are so foolish as to marry a prick that wants four wives, too bad for them. If their men are so silly as to not drink beer, wine, ditto. I am not going to be the one to stop them. Far from it! I have been educated in the concept of liberty, and my mother used to say: “the world is beautiful because it is varied”. But, if they demand to impose these things on me, in my house… and they do demand it. Osama Bin Laden affirms that the entire planet Earth must become Muslim, that we must convert to Islam, that either by convincing us or threatening us, he will convert us, and for that goal he massacres us and will continue to massacre us. This cannot please us. It has to give us a great desire to reverse roles and kill him. However, this will not resolve itself, it will not be exhausted with the death of Osama Bin Laden. This is because the Osama Bin Ladens number in the tens of thousands now and they are not confined to the Arabic countries. They are everywhere, and the most militant are in the West. In our cities, our streets, our universities, in the nerve centers of our technology. That technology that any obtuse can manage. The Crusade has been underway for a while. It works like a Swiss watch, sustained by a faith and a malice which compares only to the malice of Torquemada when he led the Inquisition. In fact it is impossible to deal with them. To reason with them, unthinkable. To treat them with indulgence or tolerance or hope, is suicide. Anyone who believes the contrary, is deluding himself"

Kvotering och diskriminering av svenskar ska institutionaliseras.

Regeringen vill nu dramatiskt oka andelen manniskor med utlands bakgrund inom domstolarna. Enligt Svd ser regeringen kvotering som ett nytt krav pa positioner inom domstols vasendet. Resonemanget i budget propositionen gar ut pa att om tex. 40% av de som finns i sverige ar Irakier sa maste domstolarna ha 40% Irakier, man anser det vara viktigt. Inget motiv kan hittas, om det ar viktigt sa ska man val kunna motivera sej? Man ignorerar fakta som tex. att de asylsokande som finns i sverige till stor del inte har nagon kulturell koppling till sverige, till svenskt rattssystem eller europeiska lagar. Tvartom sa har de flesta en bakgrund utan utbildning, utan yrke, utan att kunna lasa och skriva, med muslimsk sharia diktatur i sina hemlander. Resultatet av krav pa kvotering blir automatiskt att standarden pa vara yrken maste sankas och att hela rattssystemet kompromissas. Standarden pa utbildning maste sankas for att kunna absorbera folk fran andra kulturer till de tjanster som forut kravt hogre utbildning. Folk fran en kultur med totalt annorlunda syn pa rattigheter, demokrati, yttrandefrihet och brottslighet kan inte antas ha samma grundad identifiering med vart samhalls system med demokrati som de som bott i sverige eller europa i generationer. Forslag som detta gor att de som trodde att det fanns hopp for sveriges framtid inser mer for varje dag att det lilla hopp som fanns inte finns. Utbildade, kvalificerade, begavade svenskar kan knappt hittas i sverige langre, de har flyttat utomlands i den okande vag av mass emigration fran sverige som kallas "brain-drain". Ingen svensk med minsta fornuft skulle foresla nagot sadant, det ar ett maklost forslag utan logik. Vems ide var det, kan man fa se en bild pa den underliga manniskan.

Alla i hela varlden kan nu studera pa svensk hogskola.

"På ett sätt är Sverige enligt Adly Abu Hajar det bästa muslimska landet." Det hoppas jag verkligen inte. Las mer om flummet i Malmo hogskola. Nu kan vem som helst i hela varlden dra nytta av skolan, inte bara svenskar ska kunna studera dar. Man behover inget personnummer enligt nya regler. Det maste innebara att svenskar diskrimineras i urvalet till hogskola. Vara skattepengar ger utlandska studenter en utbildning som dom kan resa tillbaks till utlandet och dra nytta av. Hur hjalper det sverige? Har man i flummiga hogskolan glomt vad syftet ar med svenska skolor?

Fakta

Cirka 13000 utländska studenter är "free movers" som sökt hit på egen hand och inte via uppgjorda program (2006). 757 besvarade e-postenktäten.
SvD

Video fran Anti Burka Gruppen!


I burka land ar underhallning forbjuden, bara en religion forbjuder underhallning.

Saturday, September 22, 2007

Vad gor muslimer hysteriskt arga?Svaret finns pa filmen. Jag kunde inte ha sagt det battre sjalv.

SD tredje storsta partiet i Sverige?


Artikeln i SvD och DN refererar till en "stor" parti-matning som Sifo gjort. 5043 personer sajs ha intervjuvats och trenden visar att SD kan blir det tredje storsta partiet i nasta val eftersom de okar i popularitet.

Den enda undersokning som gjordes i tidningarna efter det senaste valet dar SD var ett alternativ var i SvD den 15 april. Den undersokningen var mycket storre, det var visst over 15000 rostande. Visserligen ar SvD's gallup precis som Sifos undersokning helt ovetenskaplig men det visar en trend. Den 15 april blev SD nast storsta parti efter moderaterna som fick over 40%. SD blev nummer 2 med over 16%, Sossarna blev trea med over 15% av rosterna. Samma dag skrevs en artikel som talade om att Sossarna gick framat i en undersokning. Jag tror inte artiklar nufortiden, en direkt redovisad gallup som man kan se med egna ogon ar mer trovardig. April undersokningen gjordes strax efter TV debatten med SD och Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin. Undersokningen visar att S krachlandade och SD som aldrig forut fatt utrymme i TV eller andra media gjorde en raket start. Sen dess har SD haft manga anledningar att fa okat stod. Till nasta val ar det inte alls konstigt om SD blir nummer 2 med runt15-25% av rosterna efter de ledande moderaterna. Det forutsatter att dom inte som i forra valet forbjuds att annonsera, delta i offentliga debatter mm. Det ar inte konstigt att ett parti som SD far oerhort stod, de flesta svenskar har numera insett hur katastrofal den hittils forda politken har varit och hur den har paverkat alla samhallsfunktioner negativt. Att minska eller stoppa mass-invandringen ar varken konstigt, extremt eller fientligt emot invandrare. Tvartom, det ar konstigt, extremt och hatiskt emot svenskar att inte stoppa mass-invandringen. Det som sverige forlorat under de senaste drygt 20 arens mass-invandrings period kommer nog aldrig att kunna atervinnas. Jag menar bla. utflyttningen av foretag med sina miljoner arbets tillfallen som numera minskar arbetsloheten i andra lander. De hundratusentals svenskar som lamnat sverige for evigt, s.k. brain drain, det ar knappast troligt att denna gigantiska forlust for sverige kan atervinnas oavestt hur valet gar nasta gang. Sverige far nog vanja sej vid att ligga i utkanten av europas valfard bokstavligt och geografiskt, vara tillgangar har kastats bort.

Friday, September 21, 2007

Fidel Castro dog, vi vantar pa offentliggorandet.


Till Pierre Schori's och de andra vanster extrema socialdemokraternas stora sorg sa kommer snart meddelandet om Fidels sista resa,,, till helvetet. Vad hander genast efter offentliggorandet? En mojlighet ar att de stora folkliga jubel festerna som bryter ut kan overga till en massinvasion av de statliga diktatoriska inrattningarna och att folket tar makten pa det sattet. Det finns en mojlighet att Fidels arvtagare kan sla ner massornas uppror med polis och militar, men det kan blir svart for dom att hantera om flertalet hoppar av och gar med de demokratiska krafterna, allt detta kan utspela sej inom nagra fa dagar. Fidels bortgang kan hemlighallas i flera ar med att man spelar upp gamla film inspelningar som dom verkar ha gjort nu. Boken han haller upp gavs ut i Maj 2007, den kan ha redigerats in pa videon. Hoppas de som snart kommer att gora revolt pa Kuba vet att polisen har ett antal losa skott och nagra skarpa i sina pistoler. Las om den verkliga situationen pa Kuba. Cuba Libre! DN Rand Rapport, Post Castro Cuba, 2004 SvD
Kubansk buss!!

De kristna ska utrotas!

I Libanon har minst 8 framtradande Libanesiska, mest kristna, politiker och publicister mordats. Det senaste offret Ghanem aterkom till Libanon for att delta i presidentvalet. Bara efter 2 dagar i landet blev han utsatt for ett attentat med dodlig utgang. Pro syriska terrorister antas ligga bakom samtliga attentat. De forsoker skramma de libanesiska anti-syriska majoriteten att rosta for sin kandidat. Syrien och Hezbollah terroristerna avfardar anklagelserna om att de skulle vara inblandade i attentaten. En libanes skrev en intressant artikel som talar om den okande Islamiseringen av Libanon som forr var en mest kristen nation. Jag ska lanka till den artikeln om jag kan hitta den. Aterkom garna.
Dagen SvD

Vilka hemskheter som begas med svenskt bistand?

Sverige har under Sosse regeringar alltid gett stod till krigforande kommunist stater. Det finns inte sa manga kommunist stater kvar i varlden, nu har de gamla anti-amerikanska sossarna borjat skifta sitt stod till islamistiska terror organisationer och fundamental islamism generellet. Anti-amerikanerna stoder varann. Hamas ar en som fatt svenskat stod, dom har dessutom fatt stod fran muslimska terror stater som f.d. Iraq och Iran. Pierre Schori vill i sin debatt artikel begransa yttrandefriheten i sverige. Fraga ar hur langt han vill ga, ska vi inte fa redovisa och tala om sanningen om hur Hamas spranger kvinnor och barn i sma bitar. Hur mycket svenska pengar har underlattat deras terror direkt eller indirekt ar saker vi maste analysera och tala om i den demokrati. Det paminner om hur lite som diskuterats i Sverige om de Krig som Kuba, Zimbabwe, Kina, Nord Vietnamn, Angola, Mozambique, mfl drivit. Hur ofta har vi diskuterat foljderna av vart bistad. Vet vi hur manga miljoner manniskor som drivits pa flykt eller som mordats pa grund av Socialdemokratiskt bistand till dessa krigforande diktaturer. Pierre Schori och hans hyllade ledare Olof Palme har alldrig tillatit en fri debatt i Sverige, nu nar det finns fri media i form av bloggare sa kan de pinsamma sanningarna inte langre hallas hemliga. Tur det annars kanske extremister som Pierre Schori kunde bli ambassador istallet for sitta pa den socialistiska sophogen dar han hor hemma.

Vilka hemskheter begick de Egyptiska terroristerna som utvisades till Egypten? En av de tva blev domd till 15-25 ar i fangelse i Egypten. Enligt SvD och DN vill han nu ha 30 miljoner kr i skadestand fran sverige for den behandling han utsattes for pa Bromma. Ar maten sa dalig pa Bromma, eller ar stolarna obekvama, det har jag aldrig markt. Dessa terroristers krav borde avvisas pa en sekund medan man funderar over hur manga manniskliv som raddats tack vare fangelsedomen och hur manga de dodat innan de akte fast.

Om du bara ska se en film, se Obsession!

Det ar tidens viktigaste film.

Thursday, September 20, 2007

Jihad kommer med svenska foresprakare, de borjar med att stoppa friheter.

En av de mest extrema anti-demokratiska socialisterna som var en grund pelare i Olof Palme regimen vill nu lara tecknaren lite grann om yttrandefrihet. (SvD) Dagen
"Vi är många som stött kampen för yttrandefrihet och andra rättigheter i länder där författare och konstnärer har hotats av diktatoriska regimer" sade manniskan. I sanningens namn sa ar motsatsen mer sann. Under socialdemokraterna sa fick de mest aggresiva krigforande kommunist staterna moralisk och ekonomisk stod fran Sverige. Den overlyckliga Pierre Schori var alltid med da storre avtal om bidrag forhandlades med diktaturerna, han satt i deras palats och overlamnade vara skattepengar. Det var ett morkt kapitel i Svenska nutidshistoria. Numera ar han talesman for Muslimerna och Islam med sitt medlemskap i "Arab Reform Initiative". Amerika-hatare gar samman med ett gemensamt mal. Han kan nog inte rakna med att fa betalt arbete i Sverige efter vad han gjort. Nu vill han forbjuda teckningar och han vill samtidigt att yttrandefriheten begransas aven i framtiden genom att man i Nordiska Radet tar upp saken och gor hemliga overenskommelser i vanlig socialistisk anda. Han ar van vid att forkasta yttrandefrihet och gora hemliga overenskommelser med olika inflytelserika organisationer. Din tid ar passe, du ar passe, aterga till din kompisar i diktaturernas palats. Da var det krigforande kommunist stater nu ar det terror stodjande islamist stater. Diktaturerna du stodde med svenska skattepengar har antagligen betalat sej, du har val lite "vid sidan om pengar" kvar, Pierre? Langst ner pa Schori's resume star orden ”Utan värde”.

Zimbabwe ar ett bra exampel pa en katastrof!

Efter ha fatt drygt 4 miljarder kronor fran sverige sa fortsatter diktatorn Robert Mugabe sin raska kliv emot total katastrof, 80% arbetsloshet, 100.000% inflation, inga livsmedel i affarerna. Fran att ha exporterat stora mangder produkter till grannlander, har dom nu ingen export, de kan inte ens betala bensin import, de har ingen utlands valuta, men har fort krig i andra lander. Mugabe ar 100% korrupt, ett av hans manga palats kostade 6 miljoner brittiska pund. EU ska ha ett toppmote med Afrika och England PM Gordon Brown bojkottar motet om Mugabe kommer. Sverige och resten av EU borde gora likadant. Sverige borda krava aterbetalning av de bidrag som sosse regeringen har skickat till diktatorn under alla ar. Andra lander har ocksa stott diktatorn, han maste ha trott att han ar Gud med alla dessa miljarder som kommit fran alla mojliga lander utan att ha nagra som helst krav kopplat till hjalpen. Fragan ar vilka som visat sej mest korkad, givarna eller mottagaren? SvD

Iran ligger bakom terror i Europa!

Nya avslojanden visar annu tydligare bevis pa att Iran ligger bakom terrorism i Europa. Jihad i Malmo bloggen pekar ut nya fakta. Den 4 september, 2007 greps ett antal Jihadister i Kopenhamnsomradet. Nyheten kablades ut i varlden. Samma dag kl 12.36 skickade IRNA, den Iranska statens nyhetsbyra, ut ett telegram med rubriken "Germany-Denmark-Terror suspects." Telegrammet talade bara om gripandet Danmark. Hur kunde deras rubrik tala om "Tyskland" nar de Tyska terroristerna annu inte gripits och inga nyheter fanns offentliggjorda. De Tyska Jihad terroristerna greps forst pa Tisdag kvall, och nyheten blev inte kand forran pa Onsdag morgon.

Den mest troliga forklaring kan vara att Iran ville varna de tyska terroristerna att ett gripande ligger nara till hands. Iran och polisen var de enda som just da visste om kopplingen mellan grupperna.

Den som studera fallet i detalj kan lasa mer i Timesonline, eller her

Wednesday, September 19, 2007

Desperat kamp om bostader, vem ska fa bostad?

Nu rapporterar regeringen enligt DN att dom till slut hittat bostader som saknats. 1200 "flykting barn", eller hip hoppande tonaring som en del vill kalla dom ska nu fa bostad betalda med svenskarnas skatte medel. Kostnaderna ska i vanlig ordning inte redovisas, diskuteras eller kommenteras. Ska vi bry oss om kostnaden, eller ska vi ge fullstandiga fanken i det? Det finns ekomomiska kostnader och sociala kostnader, det ska till skolor, vagar, myndigheter, sjukvard, polis, fangelser, alla samhallsfunktioner maste expandera som ett resultat av varje invandrad individ. Normal folkokning finansieras med det arbete och skatte intakter en ny medborgare betalar in till staten. Flyktingar daremot forvantas inte arbeta eller bidra till samhallsekonomin eftersom dom inte ar arbetskrafts invandring. Darfor maste man, om man har minsta ansvar, kalkylera kostnaderna. Resultatet kan analyseras pa olika satt, tex cost/benefit, vilka fordelar blir det for Sverige med att spendera dessa pengar. Eller en annan metod ar alternativa kostnader, x kr spenderas i sverige, hur blir resultatet jamnfort med om samma belopp spenderas i flyktingarnas hem region. Jag tror ingen har gjort nagon slags undersokning eller kalkyl. Vi provar med ett liten kalkyl nedan. En Kalmar politiker hade stora svarigheter att fa de etablerade partierna att avsloja kosnaderna. Efter mycket forsknings arbete kom det fram att varje flykting barn kostar skattebetalarna nasta 1 miljon kronor per ar. De 1200 kommer altsa att de forsta 10 aren att kosta sverige 12 miljarder kronor enligt den berakningen. Om vi antar att 1200 kommer varje ar de kommande 10 aren sa blir kostnaden far varje arskull 12 miljarder x 10 = 120 miljarder kronor. Da har vi inte raknat med de andra asylsokande som kan bli 50.000 - 200.000 personer varje ar. Och nu ett vetenskapligt experiment. Exakt nar tog pengarna slut i sverige, mattesnillen rakna efter och meddela. Jag vet att Statsministern kommer ringa mej helt chockerad over dessa siffror,,,,,,,,,not!

Tuesday, September 18, 2007

Vanster extremisterna vill ha asyl. Var? I Nord Korea?

Pa Segels Torg demonstrerade vanster extremisterna emot alliansens politik. Jag undrar vilken politik demonstrerar dom emot? Alliansen har knappt borjat driva en politik. Hittils har dom gett folk 100 kr mer i fickan och nagra tusen fler jobb, det ar ju bra borjan men inte mycket till politik. Nu borjar dom sabotera sin egen politik med hogre bensin skatt och annat. Alliansen maste ta radikala beslut annars blir det ingen forandring. Det var en radikal forandring folk ville ha, inte bara ekonomiskt men politiskt. Avskaffa press-stodet och statligt TV sa vanster radikalerna inte langre far dominera media. Gor om all statistik sa sanningen kan redovisas istallet for socialisterna forfalskade statistik som vi dras med. Det ar kul att se demonstrationen dar vanster radikalerna demonstrerar for "mer asyl"!!!?? Jag hoppas dom soker asyl i Nord Korea, det vore passande. Den andra socialist diktaturen av de tva som finns kvar i varlden ar Kuba. Fidel Castro vantas avlida snart da blir landet kapitalistisk, sa dit vill dom nog inte resa. Herr Kim, bevilja asyl till dessa antidemokrater sa vi slipper dom.

Monday, September 17, 2007

Muslimernas Fatwa ar en lang krav lista pa oss! Slang den i vaggen.

Det som skulle bli en Fatwa emot mordhot och terror och mord blev istallet en lang lista pa krav. Enligt Fatwan ska vi tvingas forbjuda teckningar, vi maste andra pa vara lagar, vi ska gora ditt och datt. Jag har aldrig sett nagot mer urvattnat. De som hoppades pa att muslimerna skulle ta hand om sina egna med att stoppa hoten har nu blivit grundlurade. Vilks tvingas flytta till hemlig ort. Listan innehaller mest krav pa europas regeringar att anpassa sej till islamska regler och behov. Dom har en vag uppmaning till muslimer att ta avstand ifran vald, men dom inkluderar inte muslier utanfor europa. Utom-europeiska muslimer behover altsa enligt deras "fatwa" inte ta avstand fran vald. Denna s.k. Fatwa har gjort saken varre, inte battre. Muslimernas forsok att fa mer makt i europa fortsatter, nagra av deras metoder ar Fatwa, hot och massinvandring till europa.
Nya muslimska terror hot emot svenska och utlandska foretag. En del foretag tros vara svenska av misstag.

Mer skatt pa bensin?

Det visar brist pa fantasi. Beskatta ordet "lol" istallet, beloppen blir mycket storre. Verkligheten kanske gor sej pamind; Man kan inte sanka skatter i sverige, bara hoja skatterna. Finns det ingen som foreslagit att minska utgifterna istallet?

Mordiska barn, vilka ar dess barn, vad sysslar foraldrarna med?

Barn vill morda med hopprep. Kan ingen undersoka vilka det ar som gor sa och vilka foraldrarna ar. Det finns en stor nyfikenhet kring dessa groteska typer av nya slags brott. Aklagaren haller tyst, polisen sajer ingenting, tidningarna skriver en kort notis om saken, allmanheten star helt fragande infor dessa bisarra nyheter. Nar far vi veta mer?

Vilket Fatwa styr inom en kaotisk religion, for eller emot.

En Palestinier som bor i Sverige avfardar mord hoten som en bluff. Rawia anger inga fakta eller nagon som helst information som grund till det markliga pastaendet. Hon/han vill altsa genast avfarda hoten som bluff och vill fa sympatier for muslimerna och menar att det ar "yttrandefrihets-extremister" som ligger bakom allt. Hon/han menar da formodligen att de som vill ha yttrandefriet ar extremister, och de mordhotande muslimerna ar offer. Det ar en typisk och medveten forfalskning av fakta. Den typen av fakta forvrangning anvands av palestiner i sin propaganda emot israel. Jag vet inte vad denna palestinier gor i Sverige, att kalla demokrater for extremister ar att passera en anstandighets grans, detta maste bemotas i en replik i Expressen. Att Expressen ger den typen av patesisk propaganda spaltutrymme ar konstigt men vantat. Gringo redaktoren far ocksa spaltutrymme i Expressen, han tycker inte om publiceringen. "Teckningarna ar mycket mer forolampande an den musiker som uppmanade till valdtakt av prinsessan Madelaine i sin musik." Det finns nog ingen svensk som haller med om det. Han avslutar sin artikel i Expressen med fortackta hotelser, "vi maste bestamma oss for vilken avfart (riktning sverige ) vi ska ta, den ena vagen leder till karleksfull dialog med den stora muslimska massan i sverige, den andra vagen ar den harda, som i Danmark dar vantar en fet hogersving". Det later som ett hot om vald om vi inte lyssnar pa muslimerna.

DN skriver att nagra muslimer snart kommer ta avstand ifran mord hoten. Jag vantar med stort intresse att rakna efter hur manga det blir, blir det 1 miljon, 10.000, 200, 3? Samtidigt kan man borja rakna de som forringar mordhoten och tycker att vi ska avboka demokratin.Hur betydelsefullt blir deras uttalande? Inom Islam finns ingen centralt beslutande person/position. Alla moskeer har en Imam som kan utfarda fatwa och uttalanden. Med andra ord sa kan hundratusentals olika fatwas bli gjorda, enligt Islam skall alla muslimer lyda alla fatwa. Det kan bli en aning komplicerat. Olika islamska grupper ligger i krig med varann, det underlattar inte. Oavsett fatwa sa ar mordhoten verkliga och kan forverkligas nar man minst anar det.

Val debatten i Schweiz skrivs om i SvD. SvD klagar pa att den hoga brottsligheten ibland Schwiziska invandrare ar en valfraga. SVP-partiet som ar storst och leder i opinionsundersokningarna ligger bakom kampanjen, dom sajer enligt SvD att "–Vi har stora problem med våldsbrott, särskilt ungdomsvåld där utlänningar är en väsentlig faktor," säger Roman Jäggi från SVP-partiet. Enligt SvD "Men liksom i flera europeiska länder är utlänningar överrepresenterade i brottsstatistiken i Schweiz."
"Ett SVP-förslag om förbud mot nya minareter, tuffare tag mot asylsökande samt idén att utlänningar ska kunna utvisas om någon i familjen begår brott är andra exempel på hur högerpartiet höjer tonen i immigrationsdebatten," skriver SvD.
Det later som den svenska valdebatten. Den svenska debatten finns inte till skillnad mot Schweiz i de stora media. I sverige talar alla om det men inga media vill ta upp den debatten, annu. Vad skulle kravas for att svensk media ska ta den debatten?

Sunday, September 16, 2007

Det kom ett nytt film tips ifran Anti Burka Gruppen!

Anti Buka Gruppen hittade en ny sevard film. En tankvard tanke; Med burka kan talang aldrig hittas! Hur skulle hon se ut med en burka?

Vid Riksdagens oppnande predikas nu Islam, kvinnofientlighet och hat!

Sverige gar emot nya tider. Det kvinnohat som predikas av Islam har i alla tider forkastats av samtliga svenska politiker, media och partier. Det har ansetts vara en forlegad 1700-tals syn som gor kvinnan till en handelsvara. Numera ska den synen inte bara repekteras men den ska ges stod av landets hogsta instans, regeringen. Enligt Varlden i dag ska en Svensk konverterad muslim, Leif Karlson fa predika infor Riksdagens oppnande. Jag har en aldre kommentar om honom nedan, han ar en intressant figur, jag har klassat honom som en seriefigur. Bedom sjalv, han har sagt saker som (las mer om honom har);

"- Det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet, säger imam Abd al Haqq Kielan, före detta Leif Karlsson."

"- Det är en illusion att förverkliga sig själv, hävdar han tveklöst. Ett liv går inte ut på att ha ett jobb och tjäna pengar. Syftet med livet är att dyrka Gud. ........Mannen är ute och sliter och släpar och det är kvinnan som sköter hemmet, .....Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen."

"Man kan inte bedöma varandra sexuellt heller, fortsätter Abd al Haqq Kielan. Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med, men kärleken kan ofta uppstå inom äktenskapet."

Riksdagen vill nu lata sej predikas av denna man, Leif Karlssson. Den ansvarige kan inte ge nagot svar pa varfor han vill ha Imam att predika infor Riksdagen. "På frågan om vem det är som strävar efter en interreligiös gudstjänst svarar Starell undvikande.".... "- Jag är ansvarig för detta men vill inte ge mig in i någon intervju." sajer Starell, en ny seriefigur.

Intolerans tolereras och sponsrars men bara om intoleransen predikas av muslimer. Intolerans far en ny innebord i sverige, fler skolor och offentliga inrattningar forbjuder svenska flaggor och svenska traditioner. Svenskheten toleraras inte overallt i Sverige. Islam tolereras i allt fler officiella inrattningar i Sverige. Mangder av islamska organisationer far ekomoniskt stod, en del far t.o.m. stod av kristna organisationer. Att Riksdagen nu sponsrar den Intolerans som predikas av Islam ar en mycket marklig forandring av det officiella Sverige. Denna dag kommer vi att kunna minnas langt in i framtiden. Ingen kommentar om detta i DN. Updatering! Den 18 September, den historiska dagen kommenteras av DN.

Reinfeldt vill inte fordoma muslimernas mord hot. "Regeringen fortsätter att bevaka utvecklingen i andra länder och statsministern framhåller att han tar alla hot på största allvar."
- Faran är inte över." Hur tar man hot pa allvar om man inte ens vill fordoma hoten, mordhot ska sjalvklar fordomas, Herr Reinfeldt, allt annat ar FEGHET. Jag hoppas jag slipper klassa Herr Reinfeldt som en seriefigur, vakna upp och gor det som ar sjalvklart, var inte radd. Visa inte vekhet infor hotelser, det ar de som hotar som ar fega, de maste bestraffas.

Vilks far nu mer forstarkt poliskydd. Sa har kan vi inte fortsatta. Visa ledarskap och fordom de som hotar, annars leder det till mer och fler hot och eskalerande vald. Exempel pa andra hot lenkas har. Grip de som besokte Nerikes Allehanda i Orebro, de hoten har ingen gjort nagot at annu.

Saturday, September 15, 2007

Nya mordhot gor situationen ohallbar! Har vi fatt nog?


De nya hoten bekraftar de hotelser som muslimerna levererade till Nerikes Allehanda (NA). Se filmen dar de "svenska" muslimerna talar om att "blod ska flyta" "ni far oss att gora daliga saker". NA's chefredaktor har nu fatt poliskydd. Vi vet att folk kommer att dodas pga av teckningar. Vi maste nog komma till den insikten att det var ett stort misstag att slappa in hundratusentals muslimer i sverige. De flesta har inte ens tvingats bevisa vem dom ar, vi har inte kravt id. kontroll, kriminell historie kontroll, vi ingen koll alls och vet darfor ingenting om de som kommit till Sverige. Det kan betyda att folk kan ha utvisats fran andra lander pga av brottslighet, mord, brist pa flykting status eller andra skal. De aker till Sverige som enda fristad utan kontroller. Sverige har visat sk. ultra-tolerans, alla tolereras och far genast generosa bidrag. De nya mordhoten fran Irak och Afghanistan dar dom bor med avsagade huvuden i kallaren maste tas pa allvar. Hoten ar terrorism och maste bemotas skarpt. Hotelser maste motas med represalier. Liberal politik i europa har varit ett stort misstag. De 50 miljoner muslimer i europa som Lybiens ledare Khadaffi talar om kan bli ett stort hot vilken dag som helst, allt som kravs ar "fatwa". I Bryssel har ett antal muslimska asylsokande blivit inrostade i stads ledningen. Dar forbjods en demonstration till minne av 9-11, och demonstranterna slog blodiga och greps av polis, som pa bilden. Man kan se vad det leder till da muslimer far lite inflytande i europeisk politik, aven om det bara handlar om kommuner och stader sa kan demokration tas bort och forbjudas som i Bryssel. Det var en mycket pinsam indikation om vart det pekar. De olika muslimska krafterna har samma mal, olika grupper har olika metoder, med dom samverkar och ger stod till varann och extrema handlingar. Det mest skrammande ar att den tysta majoriteten muslimer som inte deltar i hot och mord har inte tagit avstand fran sadana metoder. Deras tysta medgivande ar talande och skrammande. Artiklar i (S)xpressen som talar om muslimer, hot och invandring brukar ha rekord stort antal kommentarer, flera tusen pa nagra dagar. Det betyder att svenskar ar mycket oroade over hur manga oidentifierade asylsokande det finns i Sverige och vilka problem det kan medfora.

http://www.na.se/index.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692746
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17088050.asp
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692739
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692758
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692756
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692754
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692747
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17088207.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17087740.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17088312.asp
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17088300.asp
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692757
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692749
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692760
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=141709
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=692816
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=692789
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=692772
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=692806
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17089450.asp
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=693086
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17091697.asp

Friday, September 14, 2007

Regeringen vill ha fler get herdar?

Jordbruksministern Eskil tycker att vi kan vinna mycket pa att fa in fler fran andra kulturer till jordbruksnaringen enligt SvD. Regeringen tillsatter nu en utredning for att oka integrationen. Betes marker for getter ar vanliga i heta okenomraden dar de muslimska och afrikanska flyktingar kommer ifran. Sant finns inte i sverige. De yrken som finns inom svenskt jordbruk ar knappast jamnforbara med de som asylsokanden har erfarenhet ifran. Dessutom sa har det under manga ar pagatt en demografiskt skiftning, folk har flyttat ifran landsbygt och jordbruksomraden till storstad. Om det inte finns lediga arbeten in storstaderna sa finns det val annu farre inom jordbruket. Men om jordbruker ser ett tillskott pa 200.000 okvalificerade arbetare sa kanske de kan dra nytta av det till en kostnad av,,,,10kr/timme, eller vad nu priset blir, det beror ju pa hur manga sokande det finns och hur lite dom far betala for arbetskraft som inte behovs. Att det drar ner svenskarnas loner struntar man val som vanligt i, patvingad lonedumpning kallas det visst. Undrar om det ingar en kulturstudie i regeringens utredning? Dom har som vanligt inte fattat vad som ska studeras.

Thursday, September 13, 2007

Grisar till moskeer? Fler moskeer till europa?

En italiensk politiker som inte vill ha moskeer i sitt grannskap kom pa den goda iden att inratta en svinstia pa den foreslagna platsen for den nya moskeen. Muslimer kan inte betrada platsen da deras religion anser den fororenad om grisar varit dar och fororenat.

Motstandet emot islamifieringen i Italien okar, nu finns det t.o.m. ett parti, "Lega Nord", som talar om den muslimsk invandringen och har det problemet som huvud agenda.

Militanta extremister har ofta moskeer som bas for kontakter och hat material i form av bocker, dvd's, ljudband mm. En Imam greps av polisen i norra italien i Juli enligt SvD. Han hade uppviglat militanta muslimska extremister enligt den Italienska polisen. Det later bekant. CNN hade ne undersokning om moskeer i London, dom fragade Imamerna i de storsta moskeerna om deras syn pa London bombarna. Knappt nagon Imam de talade med ville ta avstand ifran mordarna som begick massmorden i London. Det ar skrammande hur de som predikar for de muslimska massorna ser ut att ge sitt stod till terror mordare. Hur mycket resurser maste sakerhets poliser anvanda om dom tvingas halla alla moskeer, Imamer och militanta extremister under uppsyn? Kostnaderna maste vara skyhoga eftersom antalet militanta ser ut att oka i europa i takt med att den muslimska befolkningen okar.

EU vill nu oka invandringen ifran muslimska stater till Europa. De siktar pa nordafrika, ovriga Afrika och asien. Den muslimska invandring har de senaste arent okat kraftigt i Europa. Generalissimo Khadaffi har sagt att "vi har nu 50 miljoner muslimer i Europa". Vem ar det bra for? EU's kommissionar for migrationsfragor, Franco Frattini, vill att man ser migration som berikande for EU landerna istallet for ett hot. Anldningen till att EU vill se okande invandring av muslier ar pga av laga fodelsetal i europa som i framtiden inte uppfyller behovet av lagt kvalificerad arbetskraft. EU har redan inrattat rekryterings kontor i Mali och planerar at opnna flera i Afrika. Frattini har tydligen inte sett den motsatta trenden. I Frankrike har den nya regeringen borjat deportera illegala kriminella invandrare, den forra regeringen strunta i det i manga ar. Nar branderna harjade Frankrike under nagra veckor da muslimska invandrare gjorde upplopp minskade turismen radikalt. Det var en viktig faktor till regerings skiftet. Folk hade fatt nog av slapphant tolerans av kriminella. Fransmannen's syn pa saken kan illustreras med det nast sista valets result i Frankrike. Da kom det mass- invandrings fientliga partietmed sin ledare Jean-Marie Le Pen knapp tvaa, Chiraq vann valet. I det senaste valet tog Sarkozys parti delar av Le Pens agenda och knyckte darmed en hel del av deras roster. Nu forverkligar han sina valloften till Fransmannens fortjusning.

Sociala sajter ar antisociala!

Unga spenderar allt for mycket tid vid datorn numera, den mesta tiden ser ut att anvandas till s.k. sociala sajter eller bloggar. Det ar knappast ett socialt liv man lever vid datorn, det ar mer ett pseudo socialt liv som leder till mer separation, stilla sittande och mindre personliga kontakter. Chat, mess och annat ar for det mesta bortkastad tid, det finns folk som dott av mess i trafiken. Det makalosa utbudet pa information leder automatiskt till att de flesta yrken spendarar mer tid vid datorn och drar nytta av allt som finns pa netet, information, resa, shoppa vilket leder till att annu mer tid spenders vid datorn. Folk borde satta en grans for hur lang tid man titta pa datorn varja dag utanfor arbete, tex en timme. Medan jag funderar mer pa det ska jag titta till youtube, sen epost, sen andra bloggar, etc. mm. osv. Suck!
DN

Wednesday, September 12, 2007

Ar Alliansen de nya sossarna?

Regeringen vill hoja skatter som gor drivmedel dyrare. Jamfort med hur sossarna och kommunisterna drev sin skatte politik sa ser det ut som om Alliansen driver en liknande bara en aning annorlunda skatte politik. En aning lagre inkomst skatt som ats upp av hojda drivemedelskatter gor ingen glad. Alliansen maste radikalt andrar skattepolitiken sa det lonar sej att arbeta. Annars kan man slappa hoppet om en starkare ekonomi i Sverige. Radikala skatte sankningar medfor ett krav pa minskade utgifter i kostnads kolumnen. Alliansen verkar inte kunna hitta nagra utgifter de kan ta bort. Dom vill kanske behalla allt sloseri sa det totala skattetrycket tvingas bli kvar? Isafall sa ar det bara kosmetiska skiftningar av skatterokningar och skatte lattnader som dom sysslar med for att latsas att dom gor nagot kreativt. Det hjalper ju inte sverige sarskilt mycket. Jag vet inget svenskt utflyttat foretag som flyttat tillbaks till sverige pga av Alliansens tilltrade eller deras politik. Manga foretag fortsatter sin planerade utflyttning fran sverige trots ny regering. Rekort stort antal svenskar fortsatter att emigrera ifran sverige. Talamodet ar pa bristnings gransen, om inget radiklat hander till nasta val sa aker dom ut. Vanstern kommer aldrig kunna komma tillbaks, folk har trottnat pa 70 ar av socialism, korruption, inkompetens, ultra hog arbetsloshet, falsk statisik och permanent nedgang i real loner.
SvD

Dyr medicin kan inte langre anvandas i sverige?

Om tillgang till medicin finns varfor ska den stoppas? KS i Huddinge avbryter behandling som visar sej hjalpa trots att andra patienter far samma behandling. Motivet ar att det kostar for mycket. Sverige har rad att hyra ett passagerar flygplan for att flyga en invandrad muslimsk terrorist ifran Guantanamo pa Kuba till Sverige men folk i desperat behov av sjukvard maste stangas av ifran sin behandling. I valkanda arenden vill Sveriges regering forsoka se "humanistisk" ut i allmanhetens och omvarldens ogon. I det tysta sa blir det en annan regel som galler for svenskar, om man har tur kan man blir rattvist behandlad, oftast inte. Om man ska forsoka sej pa en kreativ losning istallet for att forkorta livet pa en ung person sa kanske vi borde undesoka hur medicinen kan kosta sa mycket som 10 miljoner par ar, hur kan man hitta en billigare behandling. Man kan forsoka med konkurrens inom upphandlingen, det svenska monopolet har nog bara en prislista, om man gor sin upphandling i andra lander kan nog priset ga ner for samma behandling. De sma resurserna svensk sjukvard har kanske inte ens racker till att undersoka en san sak. Privatisering av vissa tjanster ar alltid battre.
SvD
DN
DN2
SvD2

Tuesday, September 11, 2007

Glom aldrig vilka som gjorde detta 9-11!

Glom inte vilka som hyllade massmordet pa 9-11. Glom inte vilka som aldrig tagit avstand fran den fega terrorn. Tack USA for att ni gjort varlden lite tryggare med kriget emot terror. Vi kan aldrig sluta spana efter de krafter som vill storta civilisationen med terror, hot och propaganda de hoten finns aven i sverige.

SvD
DN
SvD2
SvD3
SvD4

Sunday, September 9, 2007

Skolorna ar farliga, vad har intraffat?

Vad ar det gor att det ar sa mycket vald, brak, mobbing, franvaro och hotelsen i bland de sma knattarna i skolan? Enligt DN ar morkertalet stort, sanningen kan vara mycket, mycket varre an vi kan forestalla oss. Ingen verkar veta varfor det har blivit sa eller vad som har hant. Man pratar om allt men inte sjalva orsakerna eller forsoka ta reda pa vilka som staller till elandet.

Till sammanhanget hor det till att hundratals skolbyggnader har brants ner runtom i sverige. Tidningarna tar upp ett fall i taget sa man far ingen sammanhang eller perspektiv till den enorma odelaggelsen som intraffat. Tydligen vill inte eleverna ha en skola i sitt omrade. Nar jag var liten da hande inte sant, sajer nog alla. Och? Vad betyder det nu da?

Las artikeln i DN noga. Det star inte en rad om en losning, vad som borde goras, vem som ligger bakom problemen, vilka planer myndigheterna har for att komma tillratta med problemet. Alla verkar ha lagt sej. Tidningarna tycker val att det ar inte deras problem att losa, de ensklida lararna kan inte gora mycket. Rektorna jobbar pa hogtryck for att lindra efffekterna av den dalig PR man far da deras skola brinner ner och 50% av alla larare ar mordhotade. Skyffla pengar till skolorna ar inte losningen. Bjorklund kanska kan hjalpa till men jag ser inte att han har en enda ide som kan fungera enligt artikeln i SvD.

Det finns losningar, men det kan ta ett par generationer att komma tillratta med problemet. Man ska borja med att svara pa de fragor jag stallt. Men eftersom amnet ar tabu sa kan vi glomma saken och ga och lagga oss. Godnatt.

DN SvD

Ny film ifran "Anti Burka Gruppen"! Se den nu.

"Anti Burka Gruppen" har skickat in ett filmstips. Nu finns filmsnutten laddad. Filmen utvarderades av min assistent, han sa att han sett filmen 642 ganger men annu inte fattat poangen.!!?? Sjalv ser jag fram emot den andra versionen dar alla medverkande har burkor, sa vi kan se hur det jamfor. Burkor eller inte burkor, det ar fragan?


SvD

Statlig propaganda TV gor program om Demokrati!???!!!

Det ar fa lander dar man har "statliga journalister". Fd Sovjet, Kuba Kina, Nord Korea och andra Kommunist diktaturer har statligt TV som sverige. Sedan Olof Palme's regim har svensk TV varit extremt vanster vriden. Varje val har foregatts av valkupper som producerats av vanster journalister. Dagarna fore varje val sa har borgerliga partier smutkastats av olika slags "skandaler". Valstugor, Data intrang, mfl. reportage med ett syfte. Politiska debatter har varit styrda till forman for vanster partierna, oppositionen har alltid fatt mindre tid och blir avbrutna och konfronterade med misstankliggoranden som oftas inte kan bemotas. Vanster partierna har alltid fatt stod av journalisterna som aldrig kritiserat vanstern, de far mer tid, blir inte avbrutna tvartom, de far argument av journalisterna. Stora vanster skandaler har tystats ner kvickt eller hemlighallits av statligt TV, sen tas dom aldrig upp igen. Skandaler ibland borgar partier repeteras flera ganger om dagen i flera veckor.

I ett forsok att modernisera statligt TV sa har vanstern hitta pa termen "public service" med antydan om att man servar folk, man ger dom en service. Finns det nagon som gar pa den bluffen? Det ar samma vanster producenter som forut som sitter pa statlig TV. Alliansen har inte insett den sanningen trots hyllnings program till kommunist diktatorn Fidel Castro och dagliga missvisande negativa nyheter om usa. Tusen exempel kan dras fram. Svensk statlig TV maste skrotas sa fri obunden TV kan ta form. Det ar en fraga om yttrandefrihet och demokrati. Annars kommer svenskarna vara lyckligt ovetande om alla inhemska och utlandska sanningar som inte finns med i svenska TV nyheter. Om man funderar pa uttrycket "Statliga Journalister" ett tag sa inser man nog problemet med hur Statlig TV ska kunna granska statens forehavanden. Far en statlig journalist loneforjning eller sparken om han kritiserar sin uppdragsgivare? Befria statligt kontrollerad obunden TV och Radio som aldrig har gett oss service, objektivitet, insyn, debatt, kritisk granskning av media situationen i sverige. Hur manga ganger har ordet "press-stod" sagts i statlig TV de senast 20 aren?

Artiklar; DN SvD

Saturday, September 8, 2007

Bin Laden, Islamister och Hitler har mycket gemensamt.

Med vad har Miscrosoft gemensamt med Hitler?
Stall ner kaffe koppen for har kommer nagot mycket,,,,,skakande!

Rondell grisen Bin laden har Hitler mustach.

Han ville gora sej vacker och fargade skagget ocksa. Eller ar det los skagg? Det har tydligen tagit 3 ar for honom att skaffa sprayfarg eller losskagg, det finns inte sa manga butiker i Norra Waziristan dar han formodligen gomt sej. Videon kan har gjorts upp till tva ar sedan da det var kant att Nicolas Sarkozy och Gordon Brown var de mest troliga kandidaterna som nya ledare for Frankrike respektive Storbritannien. Den maste ha gjorts fore November 2006 eftersom Rumsfeld namns fast han inte langre ar Forsvarsminister.

Nar stora tidningar ger denne fega massmordare reklam och spalt utrymme borde det finnas med en disclaimer. Tidningarna har glomt att skriva vad hans yrke ar. Det finns ingen annan person som orsakat att fler kvinnor, barn och oskyldiga blivit sprangda i sma bitar. Han har orsakat oraknerliga mord, det borde tidningna skriva om istallet for att underdaningt i sina hyllningliknande artiklar vidarebefordra hans sjuka babbel. Ingen bryr sej om vad rondell grisen har att saja, men tidningarna ar markligt attraherade till honom, jag kan inte se varfor. Ar det for att han ar emot kapitalismen precis som vanster journalisterna pa tidningarna i sverige? Ar det for att han hatar USA precis som vanster journalisterna? Inga muslimer protesterar emot all den reklam Bin Laden far. Betyder det att dom tycker att han ar en lamplig foresprakere for att sprida Islam ibland "de otrogna kuffar" som vi kallas? Ar han en effektiv forsaljare av deras religion? Allt denne lust mordare forsprakar borde vacka avsky. Om han vill att folk blir muslimer sa borde motsatt effekt uppnas eftersom man blir pamind om sondersprangda kroppar nar man hor talas om honom. Med det i minnet sa far vi nu intesifiera vara forsok att upptacka terrorister och lata rattvisan ha sin process emot denna typ av fega lustmordande terrorister.

DN (S)Pressen SvD
DN2

Thursday, September 6, 2007

Muslimska hotmaskiner blir nu kravmaskiner!

Egypten kraver att Sverige andrar grundlagen och forbjuder yttrandefriheten. Sveriges hogsta ledare har hemliga moten med muslimska ledare. Vilka lofter utfardas i radsla for vald? Blir vi hotade? Svenska flaggan blir forbjuden i skolor, traditionella skol avslutningar blir forbjudna, inte av muslimer men av svenskar inom skol myndigheterna. Expressen har en hyllning artikel till Bin Laden pa forsta sidan. Expressen utlovar ett nytt tal av sin ledaren med forvantansfullt tonlage. SvD gor detsamma. Att det handlar om den fegaste, mest groteska lustmordaren i varldshistorien sejer man inte ett ord om, man kanske inte vill stota sej med muslimer?

Svenskar ar trotta pa att standigt hora om muslimer och deras krav, hotelser, uppforande. Jag har en kansla att att muslimer kollektivt har gatt miste sin tillfalliga fristad som generosa, givmilda, naiva Svenskar ville lata flyktingar bo i en begransade tid.

Som jag sagt tidigare sa maste vi vanta och se innan "debatten" ar over och vi kan utvardera vad vi tvingats ge upp till muslimerna i deras kamp for Islamiseringen och hur mycket problem dom staller till med.

Var generositet bemots med forst krav, sedan hot, sedan vald, vad hander sedan???? Man kan inte upphora att forvanas over vilka friheter dom tar sej. Maken till frackhet.

Nu vill Iran ha svenskt stod emot FN resolutioner sa att Iran kan fortsattta utveckla karnvapen. Iran ar den varsta terror supportern i valden efter fd Irak. Dom har lovat att forinta Israel och vill se en varld utan USA, deras hotelser emot europa och vastvarlden skulle kunna ses som babbel av hysteriska fanatiker om don inte hade kapacitet att genomfora det dom lovar. Dom tjanar miljarder dollar varje manad pa sina gigantiska olje tillgangar. Dom har importerat teknologi for att skapa karnvapen och ar kanske bara nagra ar eller manader ifran att ha alla komponenter i lager. Iran och deras mullor maste stoppas till vaje pris.Denna video ar ett kort men tydligt exempel pa vad som haller pa att handa i Europa, inte bara i Sverige. Titta pa den.

DN Artikeln.

Som jamforelse kan man se hur en f.d. muslim ser pa saken.

Wednesday, September 5, 2007

Man kan inte samordna kulturerna.

Muhammed teckningarna skapade debatt? Snarare hat, mordhot, vald och hot om vald. Hur kan man summera allt? Det ar ar for tidigt att saja. Det visar sej med tiden, om nagot ar kanske det forekommer massvald och motvald, stora upplopp, brander i alla stader. Frankrike skakades av utbrett vald och massforstorelse i ett stort antal stader dar det bor muslimer. Vad orsakade det i Frankrike? Det fanns ingen avgorande faktor som utloset valdet. Det var sysslolosa, unga muslimska bidragstagare som till synes inte hade nagon anledning att stalla till med brak. Sysslolosa unga, utan koppling till den kultur de lever i med kansla av hopploshet som spas pa av extremistiska predikningar i moskeer. Unga som inte har en familj eller skola som haller tag i dom med regler kan, om dom inte har nagot att forlora, skapa en oerhord massa problem. Numera finns det tusentals olika kallor for information via netet, bocker, video, DVD, ljudband, som muslimer kan indoktrineras och lara sej om jihad, vald och terror. Vi vet inte mycket om det. Hur manga svenskar har last alla bocker som saljs i den narmaste muslimska bokhandeln, eller i mosken? Tillat mej gissa, inklusive SAPO,,,,,,noll svenskar? Vi vet altsa inte ett dugg om hur unga muslimer far sin information, vad dom laser, vad dom hor och lar sej. Det ar en studie vi masta gora. Alldeles for mycket skrammande saker har uppdagats med denna "debatt" om bilderna. Vi maste ta reda pa vad snart 1 eller 2 miljoner muslimer i Sverige lar sej.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17019153.asp

Gul-bla fotbollstrojor, en fara enligt en ny seriefigur!

Denna troja ar "intolerant" enligt serie figuren nedan.


Rektorn i en Malmo skola har forbjudit svenska fotbolls trojor. Jag undrar om eleverna ar tillatna att ha Belgiska, Spanska, eller Franska trojor? Hans resonemang ar ofattbart och i likhet men en del andra serie figurer har han ingen aning om hur han ska motivera sej. Innan pressen fick nys om saken hade hans kommentarer idiot forklarat honom. Men nu skriver rikspressen om saken da ser mannen annu markligare ut.

Denna glada seriefigur, Rektor Par Blondell sade foljande "Det står i vår läroplan att vi ska arbeta mot främlingsfientlighet och intolerans. En fotbollströja står ju inte för det, men i grupp så kan det uppfattas på det sättet," Vasa!!!???? Att forbjuda en troja ar ju intolerant, Per. Trojan kan inte vara intolerant. Maste Zlatan ha en Bosnisk troja nu? Det ser ut som ett kors pa trojan, ska Jesus kanna sej forolampad nu?

Skriv till skolans tjansteman och klaga pa Lille Per.

http://sydsvenskan.se/malmo/article264175.ece

DN artikel.

SVD om Zlatan

Tuesday, September 4, 2007

JG's nya bok forutsajbara premisser!

J G tycker att kriget emot terrorismen hotar demokration. "Kriget emot terrorismen skapar riktiga terrorister" skriver DN. Ar det DN's forklaring vad JG tycker eller DN's tolkning av boken. I vilket fall som helst sa ar det en maklost lattvindigt satt att avfarda terrrorhoten som finns i varje europeisk land. Att antyda att sakerhets poliser som avlyssnar telefoner eller elektronisk overforing skulle vara ett hot ar ju att omyndigforklara varje regering och polis organisation som sysslar med det. Jag har mer tilltro till vad myndigheten sysslar med an vad en regering kan ta sej till med hemligheter som upptacks. Gronkopings metoder ar det mest socialdemokratiska regeringar som statt for. Exempel ar den sovjetiska ubatsaffaren, inblandningen i palme mordet, osv. Jag vet inga liknande skandaler som borgar regeringar legat bakom. JG har kanske lite daliga erfarenheter efterom han sjalv blev domd for spioneri med terroranknytning som ung revolutionar. Det kan vara sina gelikar han vill skydda ifran polisens nyfikenhet. Andra personer foreslar ibland att vi ska "kommunicera" med terrorister, bjuda in dom pa te!?? Bagge alternativ ar orealistiska.

DN forsvarar de Egyptiska terroristerna som utvisades ifran sverige. Efter urvisningen blev den ena domd till fangelse i Egypten, den andra gick fri i brist pa bevis. Brist pa bevis betyder inte att man ar oskyldig, bara att starkt bevis saknas.

Kriget emot terror ar ett krig emot terrorism som maste foras pa alla plan overallt. En lustig tillfallighet att JG;s bok kommer ut nu, bara idag skrivs det om tva terrorist dad som stoppats, en i Danmark och en i Tyskland, en liten paminnelse om hur fel JG har. Det ar inte inbillade terrorister som dagligen spranger oskyldig manniskor i smabitar eller sagar huvet av folk, det handlar om riktiga mordare, riktiga terrorister, en del finns mitt ibland oss. Deras stod trupper ar de som forringar hotet och gor allt for att leda diskussionen i sidled ifran det verkliga hotet. Terror hotar inte bara demokration men aven ditt liv.

DN artikel om J G.

Mumammed konflikt bra? Hur menar ministern?

Muhammed brak ar nyttigt for integrationen skriver Integrations ministern.

Debatten kring Muhammed teckningarna ar en dialog som leder till omsesidig farstaelse och respekt anser Integrations ministern. Ar det inte tvartom, den dialog som muslimerna hade med Nerikes Allehanda (NA) filmades, dar framforde muslimerna oppna mordhot och andra hotelser. Jag kan inte se varken forstaelse eller respekt komma ur en sadan “dialog”. Jag ser det annorlunda. Jag ser en eskalerande konflikt som i fallet Danmark lett till flera dodsoffer, mordhot, nerbranda ambassader och okat hat. Som foljd av det har massor av incidenter noterats i Danmark, sabotage, forstorelse, varldsomfattande bojkott emot Danska produkter. Allt detta kaos inleddes av en grupp muslimer som gjorder turne i de muslimska landerna och anvande andra groteska bilder som inte publicerades i Danmark. Mulsimerna hade forfalskat bilderna och ville enbart skapa en hatfull stammning och konflikt.

Den typen av "dialog" ar inte nyttig och det skpar inte omsesidig forstaelse och respekt, tvartom.

Vi forstar nu att Muslimer vill stoppa yttrandefriheten med alla medel, branna tidningar, mord hot, vad kommer att handa nasta gang. Den insikt vi far av hur muslimer agerar, reagerar och tanker ar nagot vi kommer att lara oss mer for varje dag. Dessvarre ar det allt tydligare att muslimer inte kommer att kunna anpassa sej till ett vast land med demokrati och yttrandefrihet, i sin forlangning sa blir det ett kaos som inte kan hanteras, kaoset i Danmart fortsatter an idag att eskalera.

Hur langt ska anpassningen stracka sej skriver SvD? Ett ogonblick. Menar dom hur langt svenskar som ska anpassa sej till muslimska asylsokare. Eller menar dom att muslimerna ska anpassa sej till svenska varderingar? Muslimerna anser att vi ska anpassa oss till deras lagar och regler. Jag bara undrar vad dom sokte asyl ifran nar dom “flydde” till Sverige. Man kan bara stalla sej tvivlande till deras riktiga intentioner. For att fa mer “forstaelse” sa tycker jag att regeringen ska redovisa flyktingfall, redovisa vad flyktingarna har uppgett for skal for flyktingstatus, redovisa vilka betalningar som gors till dom sa vi alla kan ta del av och analysera orsaken till att hundratusentals flyktingar, passerar en hel rad lander och reser over halva jordklotet for att komma till Sverige.

Utan sanningen sa kan man inte analysera eller fatta beslut. Jag efterlyser mer sanningar.


Muhammed brak artikeln I SvD.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17006689.asp


Och i DN.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=688703

SAPO har inga belysande kommentarer om terror rattegangen i Danmark. Jag undrar vad dom sade da Svensk militar fangade en rysk mini-ubat i svenskt vatten pa 1970-talet och Forsvarministern beordrade militaren att slappa ut ubaten.

Kanske "det finns ingenting som får oss att säga att hotbilden mot Sverige har ändrats"

detta vore aven da en passande intetsajande kommentar?

DN artikeln om terror rattegangen.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=688550
Monday, September 3, 2007

Terrorplaner i Danmark, varfor? Komiska teckningar kanske var orsaken?

Som tur var sa lyckades dansk sakerhetspolis fa reda pa terrorplanerna innan dom kunde verkstallas. En langre tids overvakning gav det lyckade resultatet. Som det visat sej i snart alla lander pa jorden sa kan sakerhets poliser inte upptacka alla planer innan som utfors. Trots alla mojliga slags metoder sa kommer terrorister att lyckas med sina sjuka dad ibland. Det finns manga svenskar ibland dods offren de senaste aren, i New York 9-11, Bali, Saudi Arabien mfl. Vi kan bara hoppas att de svenska myndigheterna blir klokar an dom varit hittils och tar terrorister pa allvar och gor allt dom kan for att spana pa terrorister och avsloja deras planer. Om den Svenska regeringen inte hade saboterat Palme mordets polisundersokning sa kanske polisen kunnat gora sitt jobb ifred och gripa de skyldiga inom PKK. De var de enda klart suspekta om man tar hansyn till alla fakta som ar kanda och de som ar okanda ibland allmanheten.

Artikel i SvD.

Och DN.
DN artikel nr. 2.
DN artikel nr 3. Terror rattegang inleds idag.

Islamister dodar med bomber i pakistan.

"Upp till kamp", TV om kommunisterna i Sverige!

Enligt DN sa ar TV serien en "politisk och poetisk skildring". Det forsta jag markte ar att de fyra pa fotot i DN inte var kladda pa ratt satt. Vanstern pa -60 och -70 talet var kladda som hippies i sina traditionella Mah Jong klader. De pa fotot ar kladda som normala manniskor, det ar en aning vilseledande. Jag har inte sett programmet annu men jag antar det ar en hyllning till FNL rorelsen, Olof Plame och de andra kommunisterna som stodde Nord Vietnams aggresions krig emot Syd Vietnam. Resultated av kriget blev att kommunisterna tog over Syd Vietnam och genast inforde en total kommunistisk diktatur. Sveriges datida regering gav kommunist stater som Kuba och Nord Vietnam sitt storsta stod. Pa den tiden kallades Sveriges Radio i folkmun Sveriges Rodio som fargen rod. Svensk TV var da som i dag ett propaganda vapen som vanstern kan anvanda da det behovs, tex. da dom vill tala om hur daligt frihets symbolen USA ar, och i val tider. Undrar hur mycket stod som ges till vanstern i filmen, och hur mycket som visas av de pro-demokrati anti-vanster rorelser fanns pa den tiden. Man kan inte vanta sej att filmen visar mycket av sanningen, det vore olikt SVT.
DN artikeln finns har;
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2204&a=688111
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_17086552.asp

SVD skriver ocksa en hyllningartikel om filmen, journalisten erkanner att hon var vanster extremist pa den gamla goda tiden, och formodligen idag ocksa. Updatering!! Hennes erkannande kan inte hittas langre, artikeln ar nu nagra timmar senare underskriven av en annan kvinna. Det hela luktar skunk!
http://www.svd.se/dynamiskt/rec_teater/did_16952195.asp

Saturday, September 1, 2007

Inget pass ar helt OK endast i ett land i varlden, i Sverige.

Folk som ankommer till sverige utan pass kan inte avvisas enligt DN. I alla andra lander sa ar det tvartom, om man inte har pass eller id handlingar sa avvisas man eftersom man ar en suspekt person. Suspekta personer kan vara kriminella, terrorister, mentalt storda personer, eller en vanlig turist som aldrig rest forut och inte visste att man maste ha pass. I Sverige har man bestamt sej for att acceptera folk som just forstort sina resehandlingar. Man tar in dom pa forlaggningar, gor ingen bakgrunds undersokning for att undersoka kriminell belastning eller for att fa reda pa den ratta identiteten. Vansinnet fordubblas eftersom i Sverge kan dess oidentifierade personer fa id. handlingar i vilket namn som helst. Det kan altsa vara mass-mordare, terrorister och folk som har asyl i flera andra lander samtidigt som ankommer till Sverige. Varfor gor man sa? Det ar en underlig process, det ar obegripligt att Sverige hanterar sina granser pa det sattet. Man undrar om handlaggarna pa de svenska myndigheterna som bestamt detta ar de som slapptes ur mental sjukhusen da dom bommades i brist pa pengar. Regeringen gissar att det kan blir uppemot 200.000 irakier som kan komma till Sverige varje ar de kommande aren.

Ingen verkar bry sej om nagonting i Sverige langre. Allt far "handa", ingen aktion tas nar det behovs. Hur blev vi svenskar sa mentalt forslappade?

Las mer i DN.