Sunday, September 16, 2007

Vid Riksdagens oppnande predikas nu Islam, kvinnofientlighet och hat!

Sverige gar emot nya tider. Det kvinnohat som predikas av Islam har i alla tider forkastats av samtliga svenska politiker, media och partier. Det har ansetts vara en forlegad 1700-tals syn som gor kvinnan till en handelsvara. Numera ska den synen inte bara repekteras men den ska ges stod av landets hogsta instans, regeringen. Enligt Varlden i dag ska en Svensk konverterad muslim, Leif Karlson fa predika infor Riksdagens oppnande. Jag har en aldre kommentar om honom nedan, han ar en intressant figur, jag har klassat honom som en seriefigur. Bedom sjalv, han har sagt saker som (las mer om honom har);

"- Det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet, säger imam Abd al Haqq Kielan, före detta Leif Karlsson."

"- Det är en illusion att förverkliga sig själv, hävdar han tveklöst. Ett liv går inte ut på att ha ett jobb och tjäna pengar. Syftet med livet är att dyrka Gud. ........Mannen är ute och sliter och släpar och det är kvinnan som sköter hemmet, .....Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen."

"Man kan inte bedöma varandra sexuellt heller, fortsätter Abd al Haqq Kielan. Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med, men kärleken kan ofta uppstå inom äktenskapet."

Riksdagen vill nu lata sej predikas av denna man, Leif Karlssson. Den ansvarige kan inte ge nagot svar pa varfor han vill ha Imam att predika infor Riksdagen. "På frågan om vem det är som strävar efter en interreligiös gudstjänst svarar Starell undvikande.".... "- Jag är ansvarig för detta men vill inte ge mig in i någon intervju." sajer Starell, en ny seriefigur.

Intolerans tolereras och sponsrars men bara om intoleransen predikas av muslimer. Intolerans far en ny innebord i sverige, fler skolor och offentliga inrattningar forbjuder svenska flaggor och svenska traditioner. Svenskheten toleraras inte overallt i Sverige. Islam tolereras i allt fler officiella inrattningar i Sverige. Mangder av islamska organisationer far ekomoniskt stod, en del far t.o.m. stod av kristna organisationer. Att Riksdagen nu sponsrar den Intolerans som predikas av Islam ar en mycket marklig forandring av det officiella Sverige. Denna dag kommer vi att kunna minnas langt in i framtiden. Ingen kommentar om detta i DN. Updatering! Den 18 September, den historiska dagen kommenteras av DN.

Reinfeldt vill inte fordoma muslimernas mord hot. "Regeringen fortsätter att bevaka utvecklingen i andra länder och statsministern framhåller att han tar alla hot på största allvar."
- Faran är inte över." Hur tar man hot pa allvar om man inte ens vill fordoma hoten, mordhot ska sjalvklar fordomas, Herr Reinfeldt, allt annat ar FEGHET. Jag hoppas jag slipper klassa Herr Reinfeldt som en seriefigur, vakna upp och gor det som ar sjalvklart, var inte radd. Visa inte vekhet infor hotelser, det ar de som hotar som ar fega, de maste bestraffas.

Vilks far nu mer forstarkt poliskydd. Sa har kan vi inte fortsatta. Visa ledarskap och fordom de som hotar, annars leder det till mer och fler hot och eskalerande vald. Exempel pa andra hot lenkas har. Grip de som besokte Nerikes Allehanda i Orebro, de hoten har ingen gjort nagot at annu.

1 comment:

Patrik "BP" Andersson said...

Börja använda å,ä och ö.