Sunday, May 20, 2007

Kvinnor ska inte ha ett eget socialt liv.

Leif Karlsson tycker det ar tveksamt om kvinnor ska ha ratt till ett eget socialt liv. De ska foda barn och passa upp mannen. Han sajer att "Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen. Den tar mannen hand om. Äktenskapet inom islam är inte baserat på kärlek." Enligt hans varldsyn sa ar kvinnan en kottbit som man koper och handlar med tills hon infunnit sej pa sin plats i koket. Han fortsatter; en av de viktigaste uppgifterna ar att integrera Islam i det Svenska samhallet. Hur manga kvinno grupper har uttalat sej om denna typ av livs syn? Ingen vad jag vet. Den typen av asikter blev omoderna pa medeltiden. Leifs syn borde vacka storre uppseende eftersom det trots allt finns over 500.000 invandrade muslimer i Sverige som kan antas ha en liknande syn pa hur landets regler och lagar ska formas i framtiden. Han anser en av sina viktigast uppgifter att integrera Islam. Hur ska jamkas med en helt annan kultur kan han inte forklara. Det enda sattet Islam kan integreras ar om muslimsk Sharia lag finns dar muslimerna bor samtidigt som svenska lag galler i andra hand. Det finns inget annat satt Islam kan integreras i Sverige Las mer om Leif, den svenske muslimen.

Frankrike installer en musik festival.

Efter terror hotelser sa beslutade de franska arrangorerna att stalla in festivalen. Den skulle hallits i Saint Cloud utanfor Paris mellan den 26 - 28 Maj. Hotelser i form av brev och telefonsamtal hade inkommit dar Al Queda och en del felstavningar fanns med. Frankrike blir mindre roligt att resa till med tiden. Las mer har.

Wednesday, May 16, 2007

Ska vi ge dom Vatten? Nej, skicka Skud missiler!

Det tycker regimen i Yemen. Det kan inte vara latt att bo ett varmt oken klimat utan att ha tillgang till vatten. Regeringen i Yemen anser det viktigare att bevapna sej an att skaffa tillgang till vatten. Vatten ar en livs nodvandighet och en brist vara. Vapen import verkar vara viktigast i detta medeltida land. Ett fartyg pa internationellt vatten blev undersokt av FN sanktionerade kustbevaknings fartyg. I lasten hittades Skud missiler som skeppades ifran Nord Korea till Yemen. Utarmade nomader kan inte ha mycket nytta av Skud missiler om dom inte har vatten. Som vanligt sa har de styrande i mellan ostern sina egna prioriteter. Demonstranter som kravde vatten blev angripna och anhallna av polis.

Sunday, May 13, 2007

En sondag i sverige; Mordforsok i godis affar och mordforsok pa barn-fotboll!

Ar detta ett skamt eller dodligt allvar?

"Stort bråk i godisbutik - en skadad
En person anhölls misstänkt för mordförsök efter ett våldsamt bråk i en godisbutik på Östergatan i centrala Hässleholm på söndagseftermiddagen."

Vad sajs om en trevlig promenad en Sondags eftermiddag? Det gar tydligen inte lange att gora i Hassleholm. Hur kan en person vara funtad som inte ens kan ga in i en godis affar utan att orsaka ett stort valdsamt slagsmal.

"Enligt polisen ska ett tiotal personer mellan 18 och 25 år ha varit inblandade i bråket, som fick flera polispatruller att rycka ut."

Jag vill veta mer om vilka som ligger bakom denna typ av oprovocerat vald, dessutom vill jag veta varfor tidningen utelamnar den viktiga delen av artikeln. Varfor gor DN det?

Barn fotboll upplever stor uppmarksamhet,,,,,,,,, pa grund av valdsamt upplopp!

"En match mellan 14-åriga flickor i Skivarp i förmiddags urartade i bråk - mellan domaren och pappan till en av spelarna. Efter en ordväxling ringde domaren sina släktingar som tillsammans gav sig på föräldern. Då tog domaren upp sin mobiltelefon och ringde till sina släktingar. En kort stund senare var två fulla bilar på plats.
- Släktingarna kom dit och började slå på förälderns bil. När han körde därifrån satte de efter honom med bilarna, säger Lennart Hornemark, länsvakthavande befäl vid Skånepolisen.
Fotbollsflickorna och deras familjer blev vittnen till det våldsamma bråket. Polisen grep in med fyra bilar.
- Vi har fått inte flera anmälningar och motanmälningar och hot och misshandelsförsök. Högriskmatcherna går allt längre ner i åldrarna, konstaterar Lennart Hornemark."

Hur fungerar det i huvet pa en person som later barn-fotboll urarta till en storre slakt fejd. Jag vill veta mer om vilka som ligger bakom denna typ av oprovocerat vald, dessutom vill jag veta varfor tidningen utelamnar den viktiga delen av artikeln. Varfor gor Expressen percis som DN, de skriver ingenting om vilka som ligger bakom valdet? Varfor kallar L Hornemark barn fotboll for "Hogriskmatch"? Vad betyder det? Det varkar som halva artiklarna har utlamnats sa folk far gissa sej till summeringen av artikeln.

Hassleholm och Skivarp ar nu farliga orter pa sondags efter middagarna. Det ar beklagligt och mer beklagligt ar att vi inte vet mycket mer, media har tydligen inget intresse av att rapportera fakta sa man kan forsta lite mer om problemet.
Kallor:
Mord forsok i godis butik
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=649765
Mord forsok pa barn fotboll
http://www.expressen.se/nyheter/1.677476