Sunday, May 20, 2007

Kvinnor ska inte ha ett eget socialt liv.

Leif Karlsson tycker det ar tveksamt om kvinnor ska ha ratt till ett eget socialt liv. De ska foda barn och passa upp mannen. Han sajer att "Kvinnan ska sköta familjen på alla sätt utom när det gäller försörjningen. Den tar mannen hand om. Äktenskapet inom islam är inte baserat på kärlek." Enligt hans varldsyn sa ar kvinnan en kottbit som man koper och handlar med tills hon infunnit sej pa sin plats i koket. Han fortsatter; en av de viktigaste uppgifterna ar att integrera Islam i det Svenska samhallet. Hur manga kvinno grupper har uttalat sej om denna typ av livs syn? Ingen vad jag vet. Den typen av asikter blev omoderna pa medeltiden. Leifs syn borde vacka storre uppseende eftersom det trots allt finns over 500.000 invandrade muslimer i Sverige som kan antas ha en liknande syn pa hur landets regler och lagar ska formas i framtiden. Han anser en av sina viktigast uppgifter att integrera Islam. Hur ska jamkas med en helt annan kultur kan han inte forklara. Det enda sattet Islam kan integreras ar om muslimsk Sharia lag finns dar muslimerna bor samtidigt som svenska lag galler i andra hand. Det finns inget annat satt Islam kan integreras i Sverige Las mer om Leif, den svenske muslimen.

2 comments:

Humle och Dumle said...

Denna artikel skall man alltid ha tillgänglig när denne man/kvinnoförtryckare visar sin fula nuna i mediaträsket. Visst är det roligt att ha han inte ens lyckats få dina egna döttrar att bli muslimer. Han är ju för tvångsäktenskap, där han själv vill välja make till sina döttrar. I nästa mening beklagar han sig över att det är svårt att hitta bra män i dagens Sverige - vilket lär stämma i de kretsar Leif umgås!
Om du vill förkovra dig i islams sanna budskap/källor har vi troll lagt upp en sida som kanske kan vara av intresse: http://skafferigodis.blogspot.com/
MVH Dumle

Weine Berg said...

Faktum är att män och kvinnor var betydligt mer jämställda på vikingatiden än i dagens Sverige. För att inte tala om mer jämställd än islam...