Wednesday, May 16, 2007

Ska vi ge dom Vatten? Nej, skicka Skud missiler!

Det tycker regimen i Yemen. Det kan inte vara latt att bo ett varmt oken klimat utan att ha tillgang till vatten. Regeringen i Yemen anser det viktigare att bevapna sej an att skaffa tillgang till vatten. Vatten ar en livs nodvandighet och en brist vara. Vapen import verkar vara viktigast i detta medeltida land. Ett fartyg pa internationellt vatten blev undersokt av FN sanktionerade kustbevaknings fartyg. I lasten hittades Skud missiler som skeppades ifran Nord Korea till Yemen. Utarmade nomader kan inte ha mycket nytta av Skud missiler om dom inte har vatten. Som vanligt sa har de styrande i mellan ostern sina egna prioriteter. Demonstranter som kravde vatten blev angripna och anhallna av polis.

No comments: