Sunday, September 23, 2007

Video fran Anti Burka Gruppen!


I burka land ar underhallning forbjuden, bara en religion forbjuder underhallning.

No comments: