Monday, September 3, 2007

"Upp till kamp", TV om kommunisterna i Sverige!

Enligt DN sa ar TV serien en "politisk och poetisk skildring". Det forsta jag markte ar att de fyra pa fotot i DN inte var kladda pa ratt satt. Vanstern pa -60 och -70 talet var kladda som hippies i sina traditionella Mah Jong klader. De pa fotot ar kladda som normala manniskor, det ar en aning vilseledande. Jag har inte sett programmet annu men jag antar det ar en hyllning till FNL rorelsen, Olof Plame och de andra kommunisterna som stodde Nord Vietnams aggresions krig emot Syd Vietnam. Resultated av kriget blev att kommunisterna tog over Syd Vietnam och genast inforde en total kommunistisk diktatur. Sveriges datida regering gav kommunist stater som Kuba och Nord Vietnam sitt storsta stod. Pa den tiden kallades Sveriges Radio i folkmun Sveriges Rodio som fargen rod. Svensk TV var da som i dag ett propaganda vapen som vanstern kan anvanda da det behovs, tex. da dom vill tala om hur daligt frihets symbolen USA ar, och i val tider. Undrar hur mycket stod som ges till vanstern i filmen, och hur mycket som visas av de pro-demokrati anti-vanster rorelser fanns pa den tiden. Man kan inte vanta sej att filmen visar mycket av sanningen, det vore olikt SVT.
DN artikeln finns har;
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2204&a=688111
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_17086552.asp

SVD skriver ocksa en hyllningartikel om filmen, journalisten erkanner att hon var vanster extremist pa den gamla goda tiden, och formodligen idag ocksa. Updatering!! Hennes erkannande kan inte hittas langre, artikeln ar nu nagra timmar senare underskriven av en annan kvinna. Det hela luktar skunk!
http://www.svd.se/dynamiskt/rec_teater/did_16952195.asp

No comments: