Wednesday, September 19, 2007

Desperat kamp om bostader, vem ska fa bostad?

Nu rapporterar regeringen enligt DN att dom till slut hittat bostader som saknats. 1200 "flykting barn", eller hip hoppande tonaring som en del vill kalla dom ska nu fa bostad betalda med svenskarnas skatte medel. Kostnaderna ska i vanlig ordning inte redovisas, diskuteras eller kommenteras. Ska vi bry oss om kostnaden, eller ska vi ge fullstandiga fanken i det? Det finns ekomomiska kostnader och sociala kostnader, det ska till skolor, vagar, myndigheter, sjukvard, polis, fangelser, alla samhallsfunktioner maste expandera som ett resultat av varje invandrad individ. Normal folkokning finansieras med det arbete och skatte intakter en ny medborgare betalar in till staten. Flyktingar daremot forvantas inte arbeta eller bidra till samhallsekonomin eftersom dom inte ar arbetskrafts invandring. Darfor maste man, om man har minsta ansvar, kalkylera kostnaderna. Resultatet kan analyseras pa olika satt, tex cost/benefit, vilka fordelar blir det for Sverige med att spendera dessa pengar. Eller en annan metod ar alternativa kostnader, x kr spenderas i sverige, hur blir resultatet jamnfort med om samma belopp spenderas i flyktingarnas hem region. Jag tror ingen har gjort nagon slags undersokning eller kalkyl. Vi provar med ett liten kalkyl nedan. En Kalmar politiker hade stora svarigheter att fa de etablerade partierna att avsloja kosnaderna. Efter mycket forsknings arbete kom det fram att varje flykting barn kostar skattebetalarna nasta 1 miljon kronor per ar. De 1200 kommer altsa att de forsta 10 aren att kosta sverige 12 miljarder kronor enligt den berakningen. Om vi antar att 1200 kommer varje ar de kommande 10 aren sa blir kostnaden far varje arskull 12 miljarder x 10 = 120 miljarder kronor. Da har vi inte raknat med de andra asylsokande som kan bli 50.000 - 200.000 personer varje ar. Och nu ett vetenskapligt experiment. Exakt nar tog pengarna slut i sverige, mattesnillen rakna efter och meddela. Jag vet att Statsministern kommer ringa mej helt chockerad over dessa siffror,,,,,,,,,not!

No comments: