Thursday, September 13, 2007

Grisar till moskeer? Fler moskeer till europa?

En italiensk politiker som inte vill ha moskeer i sitt grannskap kom pa den goda iden att inratta en svinstia pa den foreslagna platsen for den nya moskeen. Muslimer kan inte betrada platsen da deras religion anser den fororenad om grisar varit dar och fororenat.

Motstandet emot islamifieringen i Italien okar, nu finns det t.o.m. ett parti, "Lega Nord", som talar om den muslimsk invandringen och har det problemet som huvud agenda.

Militanta extremister har ofta moskeer som bas for kontakter och hat material i form av bocker, dvd's, ljudband mm. En Imam greps av polisen i norra italien i Juli enligt SvD. Han hade uppviglat militanta muslimska extremister enligt den Italienska polisen. Det later bekant. CNN hade ne undersokning om moskeer i London, dom fragade Imamerna i de storsta moskeerna om deras syn pa London bombarna. Knappt nagon Imam de talade med ville ta avstand ifran mordarna som begick massmorden i London. Det ar skrammande hur de som predikar for de muslimska massorna ser ut att ge sitt stod till terror mordare. Hur mycket resurser maste sakerhets poliser anvanda om dom tvingas halla alla moskeer, Imamer och militanta extremister under uppsyn? Kostnaderna maste vara skyhoga eftersom antalet militanta ser ut att oka i europa i takt med att den muslimska befolkningen okar.

EU vill nu oka invandringen ifran muslimska stater till Europa. De siktar pa nordafrika, ovriga Afrika och asien. Den muslimska invandring har de senaste arent okat kraftigt i Europa. Generalissimo Khadaffi har sagt att "vi har nu 50 miljoner muslimer i Europa". Vem ar det bra for? EU's kommissionar for migrationsfragor, Franco Frattini, vill att man ser migration som berikande for EU landerna istallet for ett hot. Anldningen till att EU vill se okande invandring av muslier ar pga av laga fodelsetal i europa som i framtiden inte uppfyller behovet av lagt kvalificerad arbetskraft. EU har redan inrattat rekryterings kontor i Mali och planerar at opnna flera i Afrika. Frattini har tydligen inte sett den motsatta trenden. I Frankrike har den nya regeringen borjat deportera illegala kriminella invandrare, den forra regeringen strunta i det i manga ar. Nar branderna harjade Frankrike under nagra veckor da muslimska invandrare gjorde upplopp minskade turismen radikalt. Det var en viktig faktor till regerings skiftet. Folk hade fatt nog av slapphant tolerans av kriminella. Fransmannen's syn pa saken kan illustreras med det nast sista valets result i Frankrike. Da kom det mass- invandrings fientliga partietmed sin ledare Jean-Marie Le Pen knapp tvaa, Chiraq vann valet. I det senaste valet tog Sarkozys parti delar av Le Pens agenda och knyckte darmed en hel del av deras roster. Nu forverkligar han sina valloften till Fransmannens fortjusning.

No comments: