Sunday, September 23, 2007

Kvotering och diskriminering av svenskar ska institutionaliseras.

Regeringen vill nu dramatiskt oka andelen manniskor med utlands bakgrund inom domstolarna. Enligt Svd ser regeringen kvotering som ett nytt krav pa positioner inom domstols vasendet. Resonemanget i budget propositionen gar ut pa att om tex. 40% av de som finns i sverige ar Irakier sa maste domstolarna ha 40% Irakier, man anser det vara viktigt. Inget motiv kan hittas, om det ar viktigt sa ska man val kunna motivera sej? Man ignorerar fakta som tex. att de asylsokande som finns i sverige till stor del inte har nagon kulturell koppling till sverige, till svenskt rattssystem eller europeiska lagar. Tvartom sa har de flesta en bakgrund utan utbildning, utan yrke, utan att kunna lasa och skriva, med muslimsk sharia diktatur i sina hemlander. Resultatet av krav pa kvotering blir automatiskt att standarden pa vara yrken maste sankas och att hela rattssystemet kompromissas. Standarden pa utbildning maste sankas for att kunna absorbera folk fran andra kulturer till de tjanster som forut kravt hogre utbildning. Folk fran en kultur med totalt annorlunda syn pa rattigheter, demokrati, yttrandefrihet och brottslighet kan inte antas ha samma grundad identifiering med vart samhalls system med demokrati som de som bott i sverige eller europa i generationer. Forslag som detta gor att de som trodde att det fanns hopp for sveriges framtid inser mer for varje dag att det lilla hopp som fanns inte finns. Utbildade, kvalificerade, begavade svenskar kan knappt hittas i sverige langre, de har flyttat utomlands i den okande vag av mass emigration fran sverige som kallas "brain-drain". Ingen svensk med minsta fornuft skulle foresla nagot sadant, det ar ett maklost forslag utan logik. Vems ide var det, kan man fa se en bild pa den underliga manniskan.

1 comment:

Prince1 said...

Bla bla bla bla.....