Saturday, September 29, 2007

Kraftig okning av alla kategorier invandrare.

DN skriver att en Sverige upplever en massiv okning av anhorighets invandrare mest fran muslimska Irak, Afghanistan och Somalia. Vid vilken tidpunkt kan man kalla mass invandring for mass invasion? Det ar nog nar mangden som ankommer ar helt utom kontroll och det stora antalet ankommande inte kan tas in, da det inte finns bostader, eller ens forvaringsplats i form av talt anlaggningar, eller handlaggare att ta hand om massorna. Som det fortsatter nu skulle alla sport anlaggningar bli fulla med stora talt anlaggningar snart. Regeringen spekulerade tidigare i ar att kanske 200.000 Irakier kommer till sverige varje ar. Bara det skulle innebara atskilliga hundra tusen anknytningsfall varje ar till den arliga gruppen. Nu har tydligen dammarna brustit, alla som soker sej till sverige far komma utan att man har nagon kontroll, ingen politik i fragan, ingen begransnng, inte ens en asikt i fragan. Den politik som andra lander har ar i sverge en fullstandig apati och handlingsforlamning ibland de beslutande politikerna. Deras mentala tillstand maste tyvarr klassas som franvarande. Forra regeringen hade massinvandring pa sitt agenda men inforde VISUM krav pa Irakier i ett forsok att stoppa den Irakiska invasionen, sen struntade man i VISUM kravet da Irakierna kastade sina pass, det var mer effektivt an att ha VISUM!!?? Den nuvarande regeringen har okat massinvandringen massivt, det ar dags att kalla fenomenet vid sin ratta betckning, massinvasion. Vi star inte langre infor ett val om vilken vag som ska tas, vi har redan donerat vart land till nu hundratusentals asylsokande och till snart miljontals invandrade anknytningsfall. Hur ser sma protester ut i en snar framtid, en konstnar, Vilk tex, som vill rita teckningar har snart inte mycket stod i sina forsok att fritt utrycka sej. Han har dessutom militanta aggresiva hatiska svenskar som extremisten Pierre Schori emot sej i sina forsok att skapa och att yttra sej. SvD

No comments: