Thursday, December 13, 2007

En till Gallup.

Enligt SCB’s senaste gallup far regeringspartierna starkt minskat stod jamfort med valet. Minskningen ar 8.3 %. Socialist partierna far ett okat stod med 51%, en okning med circa 1.1 %.

Det fattas det 7.2 % i den kalkylen. Vart gick dom rosterna kan man fraga sej. Gruppen “ovriga” far enligt SCB bara 3.9%.

I Aftonbladet’s egen gallup sa fick gruppen “andra partier” 13% efter att 21291 personer har rostat. De tar en stor skillnad mot SCB’s siffra pa 3.9%.

Skillnaden forklaras inte i artikeln. SCB rapporten publiceras inte i nagon tidning, man redovisar bara resultatet. Det finns ett oforklarlig spridning i dessa sma ovetenskapliga undersokningar.

Missnojet med alliansen ar tydligt markbar. Trots att dom bara har haft ett drygt ar pa sej sa har mangas forhoppningar inte infriats. Manga ville ha en radikal andring av den tidigare politiken. Man har lyckats minska arbetsloheten och skaffat fler arbetstillfallen, farre ar med i a-kassan pga av nya hardare regler. Mindre justeringar i skattesystemet har gjorts, en del mindre lyckade.

Utflyttningen av jobben verkar inte ha kunnat bromsas, utan ha ha siffror tillhands sa kan man se tydliga tecken pa att utflyttningen av foretag och deras arbets tillfallen fortsatter, nedstangningen av fortag fortsatter, de tracker med att lasa landsbygstidningar en dag.

Skolvaldet fortsatter, grova brott blir vanligare och grovre. Man har inte gjort nagot at den kaotiska invandrings politiken. Tvartom den har blivit mer oklar och kaotisk, det betyder att man inte haft nagra planer pa att infora en politik.

Det intressanta med Aftonbladets gallup ar att om alternativet “annat parti” var ett parti sa skulle det partiet bli det tredje storsta partiet efter Socialdemokraterna och Moderaterna. C och Kd aker ur riksdagen och Fp ligger pa gransen enlig AB's gallup. AB

No comments: