Monday, April 16, 2007

Med Mona Sahlins hjalp kanske vi kan skapa fler moskeer i de gamla kyrkorna?


Kulturellt inflytande sprider sej i Sverige. Muslimer har nu pa deltid tagit over St Jacobs kyrka i Stockholm. Att muslimer kanske inte har egna lokaler hindrar inte att de kan bedriva sina religiosa aktiviteter. Med okande antal praktiserande muslimer och samtidigt minskande antal kristna sa kanske vara kyrkor i framtiden kan fa en ny uppgift som moskeer.

No comments: