Friday, January 4, 2008

Rodeby ett helt normalt terrorsamhalle, men polisen vet inget.

Rodeby figurerar i rikspressen igen. Se ett tidigare inlagg. Polisen Lennart Hansson figurerar igen i tidningarna. Nu havdar Hansson att Simon, 15 en av de som skots skulle ha hjalpt polisen. Hansson sajer nu nagot helt annat mot vad som rapporterats tidigare. Han undanhaller det som sagts tidigare, att Simon var kallad till polisen for en allvarlig diskussion om att han skulle upphora med sina trakasserier.

Av nagon anledning sa vill Hansson fa folk att tro att Simon var en medhjapare till honom medan han i sjalva verket var en av de ledande i trakasserrierna mot familjen. Hansson havdar att bara en av ungdomarna i samhallet holl pa att spara ur. Mopedligan hade ju ett flertal medlemmar. Vad pratar Hansson om? Senare motsajer han sej sjalv, "han insag att vissa av killarna var inne pa fel vag". Vad pratar Hansson om?

Hanssons nasta kommentarer blir annu markligare:
"– Jag känner inte riktigt igen att de skulle ha varit så svårt ansatta. Hade man räknat med att något sådant här hade kunnat hända så hade man ju gjort något." Polisen fick ju telefonsamtal samma kvall fran familjen. Dom ringde om fortsatta mordhot samma kvall, men polisen ville ju inte komma ut dit.

Att Hansson inte vetat att det forekommit allvarlga trakasserier, hot, forstorelse mm i flera ar ar markligt. Han ar inte det minsta trovardig, Han ljuger helt enkelt. Enligt Aftonbladet's skribent Peter Kadhammar sa har massor med skadgorelse, hotelser, sabotage, och vald varit kant i flera ar, han har tittat igenom buntvis med rapporter. Hanssons roll som polis kan ifragsattas, Rodeby med omgivning ar tydligen ett samhalle pa vag mot anarki. Poliskonstapel Hansson ar tydligen helt omedveten om allt.

AB SVD AB

No comments: