Wednesday, October 3, 2007

Domen mot sossarnas SIDA aktiviteter ar brutal.

Den nya regeringen har latit Riks Revisions Verket (Rattelse. Dom har sedan 2003 bytt namn till Riksrevisionen)(RRV) undersoka en liten bit av SIDA's aktiviteter. Domen ar brutal. Av de 15 project som granskats och ska vara representativa for all verksamhet har man funnit att i 75% av fallen kunde man inte ens bedoma vad for slags verksamhet bedrivits. I 66% av fallen fanns det "vasentliga fel" i redovisningen, i flera fall saknades redovisning helt. Trots alla brister sa har den forra regeringens utsedda "revisorer" och "granskare" godkant alla missforhallanden. Kontrollen har varit nasta obefintlig, sajer RRV enligt DN. Det var pa tiden att sossarna forehavanden granskas och avslojas. Man har lange misstankt att SIDA har varit en stor katastrof. Privata kommentarer fran f.d. medarbetare hos SIDA har avslojat att den storsta delen av u-hjalp och bistand gar till kommunist diktatorer, svenskars loner och bostader, SIDA konsulter coh korrupta project dar pengarna fifflas undan. SIDA har varit en fristad for socialdemoktrater att utnyttja. Konsulter och chefer har anstallts med hoga arvoden, men bara paritmedlemmar. SIDA har aldrig oppet redovisat sin verksamhet foruton de offentliga rapporterna som alltid varit ytliga och aldrig pekat pa nagra missforhallanden. Tack Alliansen for att ni borjar snoka i sossarna korrupta aktiviteter. Man var tvungen att byta regering for att hitta dessa missforhallanden, hoppas att samtliga project nu detalj granskas sa det kan bli ett slut pa elandet. Hur manga hundra miljarder kronor som slosats bort tar det nog en evighet att rakna fram. Jag undrar hur manga korrupta svenska politiker som man kommer att hitta, det kan bli svart om man inte ens haft redovisning. Man kan ju undra hur folk som Pierre Schori kan leva pa sin hoga standard utan att ha ett betalt jobb, finns det undanstoppade SIDA pengar dar kanske? SvD SvD2

No comments: