Tuesday, October 9, 2007

Mordforsok imponerade inte aklagare.

"Kammaråklagare Bengt Iwars i Karlskrona tycker inte att han gjorde fel när han lät bli att åtala 16-åringen för att ha ofredat den 19-årige sonen i familjen i Rödeby.
Ångrar du dig i dag?
- Nej, det gör jag inte, säger Bengt Iwars." kan man lasa i DN.
"Brottet utreddes så sent som i september. Då stod det klart att 16-åringen på moped kört i kapp 19-åringen, också han på moped, och försökt att knuffa omkull honom."

Om Aklagare inte vill ta upp mordforsok, vem ska gora det? Aklagaren har brustit i sin plikt att skydda samhallet emot mordforsok och moped terrorister. Om han tagit upp fallet sa kanske terrorn i Rodeby aldrig eskalerat. Bengt Iwars har allt som hant pa sitt samvete, han har dessutom allt som kommer att handa iframtiden pa sitt samvete. Men han angrar ingenting. Han ar en seriefigur som de andra maktahavarna i landet som ger blanka fan i hur man ska hantera vald och brottslingar. Herr Iwars jag uppmanar er att ombedelbart avga sa vi kan anstalla en ny aklagare som bryr sej om offren i samhallet och vill skydda samhallet emot mordiska brottslingar.

Enligt SvD ska nu Socialtjansten undersokas. Nar ska aklagaren, polisen, skolan, foraldrarna och terroristerna och de andra skyldiga undersokas?

Advokat Silbersky ar oroad over sin klient som grater i ratten. Bryr han sej om mordoffret? SvD

Skriv pa namninsamling till stod for Familjen i Rodeby.

No comments: