Saturday, October 13, 2007

Flyktingar nekas socialhjap.

Sveriges "anti-immigrant politik" leder till att flykting barn inte kan ga i skola, och deras foraldrar inte far ratt till bostad eller socialbidrag. Situationen ar desperat ibland flera tusen som hoppas fa asyl.

I SvD kan man vidare lasa:

"Det är svårt för gömda flyktingbarn att få gå i skolan. Rädda barnen har på senare tid fått markant fler samtal till sin speciella hjälptelefon om problemet. Nu kräver organisationen en lagändring och tydliga signaler om att barnen har rätt till skolgång.

• Enligt dagens regler har gömda barn inte rätt till skolgång. Men kommuner kan välja att ta emot dem i grundskolan och gymnasiet.

• I Norge, Storbritannien, Belgien och Nederländerna har gömda, papperslösa barn både rätt och plikt att gå i skolan.

• Vid årsskiftet höll sig 1 000–1 500 barn i Sverige undan för att inte bli utvisade eller avvisade. Den beräkningen gör en statlig utredning.

Gömda barn särbehandlas
ofta.
Barn som lever papperslöst, utan uppehållstillstånd, får nej när de tar kontakt med skolan för att få en plats, ibland med hänvisning till policybeslut i kommunen eller den enskilda skolan. Andra barn som tidigare har gått i skolan måste sluta och förlorar kontakten med lärare och kamrater, när familjen får besked att de inte får stanna i Sverige."

Sverige ar inte det oppna och generosa land som myndigheterna skryter om. Det finns en ful baksida av vad politikerna talar om i sina tal och brochyrer.

No comments: