Sunday, October 14, 2007

Statar hus anvands till gast arbetare.

Slummomraden sprider sej i fler kommuner, i var sjunde kommun har inspektorer upptackt oacceptabla bostader som anvands av gast arbetare. Enligt en artikel i SvD skrivs inget om vilka dessa gast arbetare ar. Man far anta att det ar oregistrerade "invandrade" som kommer ifran laglone lander och vill arbeta for mycket lag ersattning. Artiklar har tidigare talat om loner pa 10 - 35 kr/timme. Om tusen arbetare far 10 kr/timme sa kan dom ersatta tusen svenska arbetare som tjanat 5-10 ganger mer. Arbetsloheten okar och lonerna dras ner. Till ekvationen kan man lagga de hundratusentals flyktingar som officiellt inte arbetar men som har "sido jobb" med svart betalning hos slaktingar i olika brancher som i restauranger och i butiker. En del jobbar kanske gratis for att betala av kostnaden som lagts ut pa att smuggla in personen till sverige. Allt bidrar annu mer till okad arbetslohet, minskade loner och minskade skatte intakter for stat och kommuner, mer offentliga kostnader och en allman nedgang i landets ekonomi. Konflikten mellan de som vill vanda massinvandringen at andra hallet och de som vill anvanda sverige som inkomst kalla okar. Nagot slut pa trenden kan man inte se inom den narmaste framtiden, tvartom. DN

No comments: