Sunday, October 21, 2007

Fienden behover inga spioner.

En av Sveriges storsta tidning meddelar pa forsta sidan om de nya korvetternas stora svagheter. Det ar makalost att media kan skriva om vara vapen's svagheter sa att enventuella fiender vet exakt vad som behovs for att oskadliggora vara vapen system.

"En svensk militär expert, som av sekretesskäl inte kan framträda med namn, kallar fartygen ”en sittande fågel, en dödsfälla” utan robotförsvar."

Tydligen finns det inga sekretesskal som forhindrar att det som borde vara hemligt sprids i de storsta tidningarna. Forstklassig ankammspolitik. SvD

No comments: