Sunday, October 14, 2007

Sverige ar bast,,,,pa allt?

"En studie av integrationen av invandrare i Europa visar på stora skillnader i mottagandet av utländska arbetare. Sverige gör mest för att hjälpa invandrare till rätta, Lettland minst. Det visar EU-finansierad forskning. I den aktuella undersökningen har forskarna studerat invandrarpolitiken i EU-länderna när det gäller nyckelfaktorer som påverkar invandrarnas liv. De har undersökt 140 faktorer, bland dem invandrarnas rättigheter i arbetslivet, möjligheterna till permanent bosättning, möjlighet för familjer att förenas med dem och lagar som bekämpar rasism och fördomar." Enligt DN

Efter en narmare studie av MIPEX ser det ut som de lander som ligger lagt har restiktioner pa immigrater och de som ligger hogt har fa eller inga restriktioner. Brister ligger i att data har samlats in fran ett litet antal experter i de olika landerna, informationen har inte tagits ifran objektiva data. Lander har olika metoder och uppfattning om fragorna. En stor skillnad ar dessutom vilka som innefattas i undersokningen, hur skiljer sej asylsokande, ifran "arbetskraftsinvandring", aki. Sverige har inte haft arbetskraftinvandring pa manga ar, totalt har det varit runt 3% av alla invandrare som ar "arbetskraftsinvandring". I Sverigs fall vore det battre att analysera all invandring, eftersom majoriteten over 95% ar icke aki. BBC

Ingen kan argumentara mot det faktum att sverige ar det mest oppna och generosa landet i europa nar det galler flyktingar, asylsokande, anknytningsfall och de andra kategorierna. Migrationsverket har en automatisk process dar man byter kategori for en asylsokande om han inte skulle passar i en viss kategori, det leder ofta till att den som skulle nekas nu kan fa tillstand att stanna tack vare tjansteman som "anpassar" ansokningarna sa dom kan accepteras. DN SvD
Svd2

2 comments:

Leo Sundberg said...

Att tjänstemän anpassar ansökningar beror väl på att det är deras levebröd? Krasst kanske, men i slutänden behövs det mer styrning från politikerna, kanske en maxkvot för invandring?

Sen en fundering på Sverige som generöst. Spanien har väl tagit emot fler? Visserligen ofta ofrivilligt men ändå? Har inte så bra koll på effekterna av det i spansk ekonomi. Har du?

Folkomrostning Nu! said...

En max kvot skulle innebara att man bestamt sej att ha en politik i fragan. Det har varken vansterblocket eller alliansen gjort, dom vill overtraffa varan i generositet kanske? Nej, har inte studerat inv effekt pa Spanien. Daremot vet vi att deras ekonomi ar oerhort stark, de har en formaga att absorbera ett stort antal manniskor som dom kan ge arbete. Jag tvivlar starkt pa att spanien forsojer de miljontals invandrare de har, bara sverige gor det. En studie skulle vare intressant. Manga nord afrikaner kommer dit som illegala i transit till andra lander. Jag tvivlar stakt pa att Spanien tagit emot fler an sverige proportionellt kanske totalt. Spanien ar ju 4-5 ganger sa stort som sverige med over 40 miljoner invanare. Sverige leder europa i valdsbrott, de som kommer tillsverige maste ha mycket hogre brottslighet and de som kommer till andra lander. Det kan bero pa att sverige har inga restriktioner, andra lander har olika slags restriktioner.