Thursday, October 4, 2007

Tekniska tjanster och barnpassning tas over av Indien.

Fler kan nu dra nytta av laga kostnader i Indien, inte bara tekniska tjanster men t.o.m. barnpassning sands ut.

No comments: