Saturday, October 6, 2007

Narco trafficers vill etablera sej i Kopenhamn.

Tusentals unga demonstranter forsoker ta over en ny fastighet och gora den till en fristad. Dom mottes av polis och targas. Over 400 personer greps av polisen. Dom vill ersatta "ungdomhuset" som i Mars 2007 revs av myndighetena. Dom vill ta over det nedlagda vattenverket på Groendalsvaenge Allé, som var demonstrationens mal idag. Under upploppen i Mars da ungsdomshuset revs, brandes ett 80-tal bilar upp. En av de svenkar som var med i Mars sade att, "visst forekommer det handel med nakotika". Nu vill dom ha en fristad dar dom kan handla med narkotika i fred och slippa myndigheternas insyn. De liberala Kopenhamns myndigheterna har tolererat narco handel i manga ar. Ar Kopenhamn europas narco hogkvarter?

No comments: